Oslo universitetssykehus HF

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
ATT: Geir Eliassen,   Det vises til korrespondanse vedrørende ditt innsynskrav om lederlønninger i OUS. I den første oversendelsen har det kommet...
  Det vises til mail datert 29. juni som er klage over behandling av et innsynskrav som tidligere er gjort gjeldende av Rusinnsyn og Ola Selvik som...
Nei, ingen i min avdeling, det vet jeg Mvh, Liliana Bachs Ass avdelingsleder avd for rettsmedisinske fag IKKE SENSITIVT INNHOLD

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?