Oslo kommune, utdanningsetaten

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Osloskolens avtalevilkår med Apple
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Innsynsbegjæring Det vises til forespørsel om innsyn i avtalevilkår med Apple Utdanningsetaten har vurdert spørsmålet om meroffentlighet etter offen...
Brukes boken «Vi i verden» i Osloskolen?
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Til  P. Reinholdtsen.   Utdanningsetaten har ingen oversikt over lærebøker og læremidler som benyttes på den enkelte skole i Oslo. Skolene står fr...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?