Økokrim

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Hei   Vedlagt oversendes dokumenter etter innsynsbegjæring av 2.5.2016. Vi beklager at saksbehandlingen har tatt så lang tid. Dokumenter i sak 2...
Hei   Viser til din innsynsbegjæring av 20.4.2016. og oversender de etterspurte dokumentene. Gjør oppmerksom på at noen av vedleggene er så store...
Hei, Jeg viser til din anmodning om innsyn i e-posten nedenfor. Dokumenter i straffesaker er unntatt fra offentlighetsloven, jf. dennes § 2 fjerde le...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?