Odda kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Odda kommune
Svar frå Odda kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei! Vedlagt fylgjer valprotokollane for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 for Ullensvang kommune. Med helsing Anne Gerd Nysveen ons. 2. okt....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Odda kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?