Noregs Høgsterett

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Oversikt over Norges Høyesteretts dommer
Svar frå Noregs Høgsterett til Tom Fredrik Blenning den .
Ventar på kategorisering.
Tom Fredrik Blenning,   Jeg viser til din e-post 30. august 2018 der du under henvisning til offentleglova ber om å få oversendt en liste over all...
Lønnsnivået ved Høyesterett
Svar frå Noregs Høgsterett til Olivia Paulsen den .
Vellukka.
Olivia Paulsen,   Jeg viser til Deres e-brev 8. juli 2018 nedenfor med begjæring om innsyn i lønnsopplysninger for ansatte i Høyesterett.   Ve...
Det vises til e-post datert 17. juni 2018 der det bes om innsyn i Høyesteretts dommer fra 2010.   Høyesteretts dommer fra 2010 er publisert på vår...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?