Nesseby kommune - Unjárgga gielda

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
  9900: Reglement for politiske og partssammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godgjørelse til folkevalgte.pdf Unjárgga gielda/ Nesseby kommun...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?