NAV Troms

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Lønnsnivå NAV Troms
Svar frå NAV Troms til Herman Langvik den .
Vellukka.
Har vedlagt opplysningene i vedlagt regneark. Med vennlig hilsen Kjell-Einar Kollstrøm Seniorrådgiver Personal/lønn/økonomi/ IKT koordinator NAV Trom...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?