Naustdal kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Naustdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
  Hei   Viser til epost av 24.06.19 med forespørsel om reglement for folkevalde og sender vedlagde gjeldande reglement.   Beklager seint sv...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?