Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
Hei Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor. Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av Samferdselsdepartementet....
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din innsynsbegjæring.   Vedlagt er kopi av databehandleravtale.   Med vennlig hilsen   Lo...
Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Oversendelse av avsluttende brev - innsyn i opplysninger hos UNINETT Norid AS i sak Klage på avslag...
Nkom viser til din e-post av 17. september der du fremsender klage på manglende dokumentinnsyn på innsyn mottatt hos oss 12. september.   Nkom bek...
FM radio støy
Svar frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hermann den .
Delevis vellukka
-----Opprinnelig melding----- Fra: Lunestad, Tore Sendt: 26. august 2016 13:48 Til: 'Hermann' Emne: Svar på innsynsbegjæring Hei, Vedlagt etterspur...
Innsyn i dokumenter om Myanmar
Svar frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ingeborg Johansen den .
Delevis vellukka
Ingeborg Johansen Dokumentet 1603140-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i dokumenter om Myanmar for saken Innsynssak - Myanmar-pro...
NORIDs søknad om dispensasjon fra domeneforskriften
Førespurnad til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, gjort av Håkon Wium Lie. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Jeg har bedt Samferdselsdepartementet om innsyn i det første dokumentet i saken via https://www.mimesbronn.no/request/soknad_fra_norid_via_nkom_om_dis...
Toppnivådomenene .bv og .sj
Svar frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ole Aamot den .
Vellukka.
Hei Vi viser til din henvendelse av 12. oktober 2015, vedrørende domeneforvaltning og kostnaden ved registrering av domener, blant annet under priv.no...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?