Midtre Namdal samkommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
EVA Admin (2019-01-08)
Svar frå Midtre Namdal samkommune til Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
Hei, Brevet du ber om innsyn i inneholder lenke til sertifikat Valgadministrasjonssystemet. Her forstod vi ikke hvorfor du ville ha innsyn i dette. V...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?