Kripos

Ei offentleg styresmakt

9 førespurnader
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos
Svar frå Kripos til Mona Olsen den .
Delevis vellukka
Hei Det vises til din e-post av 28. juni der det bes om innsyn i POD sin bestilling til Kripos. Innsynsbegjæringen er innvilget og dokumentet ligger v...
Contracts/agreements with Frontex
Svar frå Kripos til Arne Semsrott den .
Har ikkje informasjonen.
Dear Sir   Reference is made to your email below. Please find attached a letter regarding the above.     Yours sincerely   Wenche Helles...
Postliste for desember 2017
Svar frå Kripos til Anders Haug den .
Ventar på kategorisering.
Hei Vedlagt følger offentlig journal for Kripos for perioden desember 2017. Søknad om innsyn sendes til [epostadresse] Med hilsen Anniken Tyholt Ark...
Palantir i politiet
Svar frå Kripos til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbe...
Kripos' postjournal for 2018
Svar frå Kripos til Marte Nilsen den .
Vellukka.
Hei Viser til din henvendelsen om offentlig journal, vedlagt følger offentlig journal for Kripos for perioden 1. januar 2018 - 27. mai 2018. Perioden...
Hei,   Vi viser til deres oversendelse på klage på avslag om krav om innsyn.   Se vedlagte avgjørelse fra Politidirektoratet, samt vedlagte dok...
Geographical positions of the Siem Pilot
Svar frå Kripos til Arne Semsrott den .
Vellukka.
Your request for information is approved. Please see attached documents. Best regards, Lars Ytterstad Police Prosecutor Prosecution and Legal Affairs...
Kripos nettpatrulje
Svar frå Kripos til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Hei,   Vedlagt følger kopi av vår vurdering av din klage på vårt delvise avslag på innsyn etter offentleglova. Klagen er oversendt Politidirektora...
Kripos sin postjournal for 2017
Svar frå Kripos til Herman Langvik den .
Vellukka.
Til Herman Langvik,   Det vises til din innsynsbegjæring av 12. desember 2017 hvor du ber om å få utlevert postjournalen for 2017. Innsynsbegjærin...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?