Justis- og beredskapsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

53 førespurnader
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Rusinnsyn Deres ref. Vår ref. 18/3882 - AAS Dato 24.07.2018 Vedrørende...
Nye pass.
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Geirr D. Cranner den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Geirr D. Cranner Deres ref. Vår ref. 19/912 - LIJO Dato 20.02.2019 Begj...
Lovdata personalmapper
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Svært forseinka.
INNSYNSBEGJÆRING – FORELØPIG SVAR   Vi viser til innsynsbegjæring av 4. januar 2019  vedrørende personalmapper m.v. Henvendelsens karakter (som me...
Lovdata bilag
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Svært forseinka.
Vi viser til deres henvendelser vedrørende innsyn datert 04.01.19, innsyn etter Offentleglova - Lovdata bilag. Henvendelsen vil bli behandlet så ras...
Innsyn lovdata nytt forsøk del 2
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Svært forseinka.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Dekorasjoner - Sivilforsvaret
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Anonym den .
Svært forseinka.
Hei! Jeg har i dag vært i dialog med DSB. Alle som ber om innsyn får et svar; innsyn eller avslag. Din henvendelse er i dag videresendt til DSB og vil...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Monica Stensrud Deres ref. Vår ref. 18/3137 - EISK Dato 03.07.2018 Klag...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Se vedlagte dokumenter. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. 18/2...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til...
Se vedlegg.  
Vedrørende "Trygghet i hverdagen"
Førespurnad til Justis- og beredskapsdepartementet, gjort av Ole-Morten Duesund. Annotert av k9 den .
Svært forseinka.
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?