Helsedirektoratet

Ei offentleg styresmakt

40 førespurnader

(page 2)

Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/12920-18 i sak mottatt 02.01.2018 14:51:22. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/2210-28 i sak mottatt 02.01.2018 14:43:22. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
LAR Netts rapportering og søknad 2015 og 2017
Svar frå Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellukka.
    Fra: Mei Ying Ng Sendt: 11. april 2017 08:38 Til: [1][Innsyns-e-postadresse #343] Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet) Emne: 14/1076...
Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge
Svar frå Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellukka.
      Fra: Mei Ying Ng Sendt: 11. april 2017 08:52 Til: [1][epostadresse] Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet) Emne: Innsynskrav 14/10...
Til Geir Eliassen, Dokumentet 17/13302-2 Svar på klage over avslag på søknad om innsyn etter offentleglova - Arbeidsgruppen som vurderer pasientjourn...
Hei Det vises til begjæring om innsyn datert 10.04.17, saksnummer 2015/12776- dokument nr. 7. Vedlagt føler dokumentet det er bedt om innsyn i....
Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjournal....
Actis politiske handlingsplan for 2017
Svar frå Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellukka.
Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjournal....
    Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjo...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -2017/1137 i sak mottatt 02.02.2017 09:36:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er v...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -16/25858 i sak mottatt 26.01.2017 09:00:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er ve...
Hei Dere har fått dokument 20. Se vedlagt deres egen klage på at dere har fått dok. 20, men ikke dok 19. Hilsen Ketil Nordstrand avdeling psykisk he...
Retretten 2016/2017 #1
Svar frå Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Viser til innsynskrav. Vedlagt følger dokument 14/3126-19. Vi beklager lang saksbehandlingstid.   Hilsen Ketil Nordstrand avdeling psykisk hels...
    Vennlig hilsen Mei Ying Ng rådgiver  avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801 Helsed...
Juvente #myteknuserne
Svar frå Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellukka.
    Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjo...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?