Gjøvik kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Gjøvik kommune
Oppfølging send til Gjøvik kommune av Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Kjære Anne Britt Sveum Søreng, Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Gjøvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei!   Viser til anmodning om innsyn i Gjøvik kommunes reglement for folkevalgte.   På Gjøvik kommunes hjemmeside finnes gjeldende reglement og...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?