Fredrikstad kommune

Ei offentleg styresmakt

26 førespurnader
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Førespurnad til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Saken er oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.
Vår ref 2019/11089 Vennlig hilsen Charlotte Høyum | konsulent e-post: [epostadresse] Fædrelandsvennen Tarjei Leer-Salvesen Deres referanse Vår r...
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
Vår ref 2016/16558 Vennlig hilsen Anna Auganes | regulering- og byggesakssjef e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Førespurnad til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Da er alle dokumentene på plass. Siste status er at saken er sendt til Sivilombudsmannen.
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Mvh Fredrikstad kommune Mona Henriksen Kommuner og fylkeskommuner, departementer med underliggende organe...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar frå Fredrikstad kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Vår ref 2018/11956 Vennlig hilsen Ketil Johansen | IT-sjef e-post: [epostadresse] Solveig Averøy Deres referanse Vår referanse 2018/11956-10-195...
Lønnsnivå i Fredrikstad kommune
Oppfølging send til Fredrikstad kommune av Monica Stensrud den .
Vellukka.
Kjære Johnsen Kirsti Angeland, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Hei Vedlagt følger vårt svar av 5.6.18 og vedlegg som fulgte med svaret. Vi kan utover dette ikke klargjøre nærmere det Larsen etterspør, som neden...
NB! Fredrikstad kommunes saksbehandlingssystem er under oppgradering og e-post har delvis blitt journalført siden 30. april. Alt blir journalført for...
Parkeringskilt ved tivoliet på Lisleby
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellukka.
    Vennlig hilsen Frode Samuelsen --------------------- Virksomhetsleder Parkering og transport Fredrikstad kommune Mob: +47 95 90 11...
Vi viser til dere klage over innsyn etter offentlleglova - kommunal garanti Gamle Fredrikstad golfbane. Det ble sendt inn tre innsyn fra dem. Alle s...
Vi viser til dere klage over innsyn etter offentlleglova - kommunal garanti Gamle Fredrikstad golfbane. Det ble sendt inn tre innsyn fra dem. Alle s...
Parkering Flora og Parkering Rema Værste
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Delevis vellukka
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
Hei Svar på henvendelse Juvente og Foten Mvh Inger Hilmersen Hei   Viser til dine sp**rsm**l. Vedlagt er det vi kunne finne av oversikt...
Vår ref 2018/3881 Vennlig hilsen Tore Fuglår | overingeniør/eiendomsforvalter e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
Ønsker innsyn i søknader om tippemidler
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellukka.
Hei! Se svar ang innsyn i søknader om tippemidler. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: DV2EMD Registrert dato: 2017-01-16 13:10:...
Søknad om tippemidler golfbaner
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellukka.
Hei! vedlagt info rundt anlegg 50540 og 50541 Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2018/3159-3-32124/2018-BJOLIL Klassering 041 Dato 12.02.20...
Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Delevis vellukka
Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt. Mvh Inger Hilmersen Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for regulering og teknisk drift...
Se vedlagte saksdokument   Mvh   Anne-Karin Femanger Pettersen Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat Telefon: 400 05 206 Mobil...
Innsyn parkering Værste
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Delevis vellukka
Hei. Vi finner ikke disse vedleggene. De ligger heller ikke på fjernarkivet. Disse to vedleggene er Værste AS sin bekreftelse på at de kan fakturere Fr...
Her er det vi har på Kirkebrygga P-hus Frode -----Opprinnelig melding----- Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #121]] Sendt: lørdag 24....
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
Parkeringavdelingens uniformsreglement
Svar frå Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellukka.
Parkering og transport i Fredrikstad kommune har normert uniformering etter en standard gitt av bransjeforbundet NORPARK. Striper for markering av or...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?