Førde kommune

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Førde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei Vedlagt følgjer same dokument som i lenka. Med vennleg helsing Konstituert rådmann --------------------------------------------------------- F...
Lønnsnivået i Førde kommune
Svar frå Førde kommune til Monica Stensrud den .
Delevis vellukka
Hei Ved ein feil sendte vi svar på innsynskravet ditt utan at det i brevet vart gitt informasjon om klagerett. Sender med dette over oppdatert vers...
Leiarlønningar i Førde kommune
Førespurnad til Førde kommune, gjort av Andrine Paulsen. Annotert av Andrine Paulsen den .
Rapportert til admininstrator
Ja, postmottak@forde.kommune.no - har sjekket nå.

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?