Fiskerikontoret Kopervik

Ei offentleg styresmakt

Krav om innsyn utførd med denne tenesta

Ingen har så langt bede om innsyn hos Fiskerikontoret Kopervik ved hjelp av denne nettstaden.