Finnøy kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Finnøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vedlagt ligg brev frå Finnøy kommune. Vert berre sendt med e-post.   Finnøy kommune Fellestenester Fædrelandsvennen Dykkar ref.: Vår ref.: 19/488...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?