Finansdepartementet

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Innsynsbegjæringen gjelder "alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ" og "både reise...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?