Fet kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Fet kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei, Vårt delegeringsreglement for folkevalgte og rådmann ligger offentlig på Fet kommunes hjemmeside her: http://www.fet.kommune.no/reglementer-mm.32...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?