Fauske kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Fauske kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.   Se vedlegg.   Dato: 26.06.2019 Vår ref.: 19/9615 Deres ref.: Saksb.: Berit Vestvann Johnsen Polit...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?