Datatilsynet

Ei offentleg styresmakt

113 førespurnader
Melding om avvik - TELIA NORGE AS, sak (2019/434)
Svar frå Datatilsynet til Martin Gundersen den .
Ventar på kategorisering.
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
Melding om avvik - VOLVAT MEDISINSKE SENTER AS, sak (2019/2098)
Svar frå Datatilsynet til Martin Gundersen den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo...
Melding om avvik - DNB BANK ASA, sak (2019/2169)
Svar frå Datatilsynet til Martin Gundersen den .
Ventar på kategorisering.
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1758, CompuGroup Medical Norway AS - Utlevering av pasientjournaler fra A Klinikken AS Henvendelsen...
Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune
Førespurnad send til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Kjære Datatilsynet, Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune, siden personvernombudet der lager drama: Kjære Trondheim kommune, Att: Ole-Bj...
Kjære Datatilsynet, Att: Bjørn Erik Thon/ Jørgen Skorstad Vi gjør oppmerksom på at vi har blogget om vår undersøkelse av lønnsutviklingen i det off...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?