Datatilsynet

Ei offentleg styresmakt

91 førespurnader
Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune
Førespurnad send til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Kjære Datatilsynet, Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune, siden personvernombudet der lager drama: Kjære Trondheim kommune, Att: Ole-Bj...
Kjære Datatilsynet, Att: Bjørn Erik Thon/ Jørgen Skorstad Vi gjør oppmerksom på at vi har blogget om vår undersøkelse av lønnsutviklingen i det off...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?