Brønnøysundregistra

Ei offentleg styresmakt

15 førespurnader
domenenavn registrert i Enhetsregisteret
Svar frå Brønnøysundregistra til E. Jenssen den .
Ventar avklaring
  Deres ref.:  Vår ref.:    201601651-3 Arkivkode:   041.1 Dato:        02.05.2016     Herr E. Jenssen   Vi har fra registrert slikt...
antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret
Førespurnad til Brønnøysundregistra, gjort av E. Jenssen. Annotert av k9 den .
Svært forseinka.
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?