Bergen kommune

Ei offentleg styresmakt

16 førespurnader
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Bergen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Viser til epost vedrørende innsyn i reglement for folkevalgte.   Bergen kommune sine reglementer er publisert på kommunen sin nettside. - For pol...
Lederlønninger i Bergen kommune
Svar frå Bergen kommune til Herman Langvik den .
Avslegen
Hei! Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Vennlig hilsen Bjarne Mohn Olsvold                            Forhandlingsleder HR konsern Bergen k...
Rapport fra Mnemonic om skript bruk av skoleelev
Svar frå Bergen kommune til Hallvard Nygård den .
Delevis vellukka
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynskrav i dokument 2018/37908-14 i sak mottatt 25.04.2019 15:05:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resul...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar frå Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Vedlagt følger postlisten fra Kommuneadvokaten, Bergen kommune for perioden 01.06.2018-27.09.2018. Med vennlig hilsen Kommuneadvokaten Hilde Andersen...
Besøksprotokoll rådhuset - mai-juni 2014
Svar frå Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei, viser til din epost hvor du ber om innsyn i besøksprotokoll man-juni 2014. Vi har ikke besøksprotokoll på rådhuset og hadde det heller ikke i 20...
Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn
Oppfølging send til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Kjære Lervik, Ågot Takk for tilsendt link. Alt materiale er publisert på denne adressen. https://ln.sync.com/dl/009966350#dmves2vh-rehjc55h-5nevyk48-...
Munkebotn - Risiko og sårbarhetsanalyse
Svar frå Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Hei, Viser til innsynsbegjæring og sender relevante dokumenter. Med vennlig hilsen Ågot Lervik Fagkonsulent arkiv Bergen kommune, Vann- og avløpset...
Rutiner personopplysninger i personalforvalforvaltningen
Oppfølging send til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Kjære Gjelsten, Karin, Tak for svar og orientering. Med vennlig hilsen, Andrine Paulsen
Sakspapirer vedrørende hogst i Løvstakksiden
Klage sendt til Bergen kommune av Magnus Alvestad den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Bergen kommune, avventer fortsatt svar på min henvendelse om hogst på løvstakksiddn. Med vennlig hilsen, Magnus Alvestad
Korrespondanse om asylmottak på Landås
Svar frå Bergen kommune til Lukas P. Johnson den .
Har ikkje informasjonen.
Hei,   Viser til innsynshenvendelse vedr. korrespondanse om akutt asylmottak på Landås. Beslutningen om at Bergen kommune skal tilby lokaler til e...
Hei, Jeg vet ikke helt hva som kan ha godt galt, men jeg sendte vedlagt e-post med vedlegg til deg den 26.09 2017 og fikk ingen feilmeldinger på forse...
Parkeringsplasser i Bergen
Svar frå Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellukka.
Hei  Andreas, Vi sendte ut svar på din henvendelse i går til følgende e-post adresse: [1][Innsyns-e-postadresse #481] Sender svaret som vedlegg ti...
Skjenkebevilgning i Bergen 2017
Svar frå Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellukka.
    Med vennlig hilsen Kontor for skjenkesaker   Astrid K. Monsen Saksbehandler   e-post: [1][epostadresse] tlf.          53 03 57 76...
Trær i Bergen
Førespurnad til Bergen kommune, gjort av Fredrik Lindseth. Annotert av Fredrik Lindseth den .
Har ikkje informasjonen.
Var en sak i mars i Bergensavisen https://www.ba.no/pulsen/sentrum/natur-og-miljo/de-teller-byens-tusen-trar-og-blir-historiske/s/5-8-531012 så det er...
Skjenkebevilgning i Bergen
Svar frå Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellukka.
Hei, Jeg har mottatt denne forespørselen, men jeg trodde ikke et øyeblikk at mailadressen som var oppgitt var ekte. Valgte derfor å ikke sende ut info...
Valgdeltaking per nasjonalitet.
Svar frå Bergen kommune til Vidar Løkken den .
Har ikkje informasjonen.
Hei   Viser til din forespørsel om å få oversikt over valgdeltakelse pr. nasjonalitet for kommunestyre – og fylkestingsvalget i Bergen kommune 20...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?