Barentssekretariatet

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Her er den Yours sincerely Knut Pettersen The Norwegian Barents Secretariat P.O.box 276, N-9915 Kirkenes [Barentssekretariatet henvendelses-e-postadre...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?