Balsfjord kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen har vi ikke Mvh Miriam Ilvær -----Opprinnelig melding---...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?