Balestrand kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Balestrand kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei, Beklage for seint svar, dette er på grunn av ferieavvikling hos oss. Eg har sjekka vårt sakssystemet men eg har ikkje funnet ein spesiell refera...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?