Arkivverket

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
Innsynsbegjæring - rutiner for tilgangsstyring
Svar frå Arkivverket til Allvis den .
Ventar på kategorisering.
Vår ref. 2018/18269 Vi viser til ditt innsynskrav til Arkivverkets interne rutiner iht. Riksarkivarens forskrift § 3-2 om ansvar, rutiner og rettighe...
Tipser Arkivverket om lovbrudd i Oslo politidistrikt
Svar frå Arkivverket til Mona Olsen den .
Svært forseinka.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Mona Olsen 02.07.2018 Din ref. Vår ref. 2018/9517 Saksbehandler JONSAN Arkivpraksis i Os...
Vår ref 2018/9201 Vennlig hilsen Marthe Rosenvinge Ervik | rådgiver www.arkivverket.no Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Moni...
Varsel om lovstridig praksis ved Sørlandet sykehus HF
Svar frå Arkivverket til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
Dette er en automatisk bekreftelse på at du har sendt en henvendelse til Arkivverket. Spørsmål om opplysninger fra arkivene vil ikke bli besvart via...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?