Årdal kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Årdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Me syner til vedlagte saksdokument som berre vert sendt elektronisk.   Med helsing Årdal kommune Årdal kommune Støttefunksjonen Fædrelandsvennen...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?