Ambassaden i Danmark, København

Ei offentleg styresmakt

Krav om innsyn utførd med denne tenesta

Ingen har så langt bede om innsyn hos Ambassaden i Danmark, København ved hjelp av denne nettstaden.