Alvdal kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Alvdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/806-2 Løpenr: 5645/19 Saksbehandler: Erland Horten Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Erland Hor...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?