Akershus og Oslo jordskifterett

Ei offentleg styresmakt

Krav om innsyn utførd med denne tenesta

Ingen har så langt bede om innsyn hos Akershus og Oslo jordskifterett ved hjelp av denne nettstaden.