Slik fungerer det

Du har ein rett til å be om innsyn i offentlege dokument og loven seier dei må svara deg. Mimes brønn hjelper deg med innsynskrav og publiserer alle førespurnader offentleg.

  1. Bruk denne nettstaden til å gjera innsynsførespurnader – vi viser dei korleis.

  2. Vi sender deg ein epost så fort det kjem svar på førespurnaden.

  3. Vi publiserer alt saman. Supert! No fekk du svaret ditt og alle andre kan sjekka det ut òg.

Kven kan eg be om informasjon frå?

Mimes brønn dekker førespurnader til 3,781 styresmakter, inkludert:

Vis alle styresmaktene...

Kva slags informasjon er utlevert?

Mimes brønn-brukarar har skrive 2,228 førespurnader, inkludert:

Vis alle førespurnader &arr;