Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

919 innsynshenvendelser funnet

Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Svar på innsynshenvending. Vi viser til di henvending av 14.07.2018 der du ber om innsyn i følgande dokument frå region midt: 2017/246447-005, 2017/...
Hei. Prøver igjen. vennlig hilsen Gry Gjerde Team innsynshenvendelser Midt -----Opprinnelig melding----- Fra: Gry Gjerde Sendt: 13. juli 2018 14:53...
Hei Monica Stensrud,   Viser til din klage på avslag på innsyn i sak "18/3014-2 invitasjon møte/holde innlegg - initiativ til en styrket satsing p...
Postjournal for 2008 - 2014, Søgne
Svar fra Søgne kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Søgne kommune kom først i 2011 skikkelig igang med å lagre Postlister elektronisk. Enkeltdatoene i 2010 ble tatt med i oversendelsen, da disse og...
Postjournal for 2008 - 2018
Oppfølging sendt til Sandefjord kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Flemming Melin Christiansen, 2017 og 2018 er mottatt. Takk! Noterer at 2008-2016 er ikke tilgjengelig. Papirbasert. Med vennlig hilsen, H...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Postjournal for 2008 - 2016, Valle
Oppfølging sendt til Valle kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Gunn Marith Homme, Alle etterspurte år er mottatt. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2017, Evje og Hornnes
Oppfølging sendt til Evje og Hornnes kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære E-H Arkiv, Alle etterspurte år er mottatt. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2017, Bykle
Oppfølging sendt til Bykle kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Post - Bykle kommune, Bekrefter mottak av postlister 2008 til 2017. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/262733-002. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/128404-001 Beslutning Du får innsyn i dokumen...
Lønnsnivået ved BLD Venter på kategorisering.
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er fei...
Lederlønninger i Datatilsynet
Svar fra Datatilsynet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Hei Vi beklager at det er blitt anvendt feil hjemmel for unntak for sammenstilling av lønnsopplysninger i Excel-skjema. Riktig hjemmel er offentleglov...
Lønnsnivået i Samferdselsdepartementet
Svar fra Samferdselsdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Herman Langvik Deres ref Vår ref Dato 15/3647-15 13. juli 2018 Svar på...
Lønnsnivået i Stavanger kommune
Svar fra Stavanger kommune til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Olivia Paulsen   Vedlagt finner du 2 regneark. Vi har måttet ta noen forutsetninger, de er beskrevet under.   Rådmann og direktører.xlsx: -...
Kurs Big data
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei! I dokumentene er det sladdet kun enhetspriser og antall deltagere. Årsaken til at antall personer er sladdet er å unngå mulighet for å regne tilba...
Lønnsnivået i Brønnøysundregisteret
Svar fra Brønnøysundregistrene til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei   Jeg viser til ditt innsynskrav nede. Vedlagt følger lønnsnivå i Brønnøysundregistrene.   Med hilsen Brønnøysundregistrene avdeling v...
Postjournal for 2008 - 2016, Audnedal
Svar fra Audnedal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei. Sender postjournal fra Audnedal kommune for perioden 2008-2016 som pdf vedlegg. Hilsen Lilly H. Ågedal Leder Servicekontor/Arkiv Audnedal kommu...
Kjære Vinmonopolet Kundesenter, Takk. Jeg synes allikevel dette er for høyt, jeg synes ikke det er greit at hun får så høy lønn med mine skattepeng...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...