Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

532 innsynshenvendelser funnet

Kripos nettpatrulje
Svar fra Kripos til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Hei,   Vedlagt følger kopi av vår vurdering av din klage på vårt delvise avslag på innsyn etter offentleglova. Klagen er oversendt Politidirektora...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201002289, mottatt 20170617 13:31:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Historisk postliste
Svar fra Kolumbus AS til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei igjen, Vedlagt postliste for 2017. Vennlig hilsen   Sunniva J. Gjerde Administrasjonskonsulent   -----Opprinnelig melding----- Fra: Sunniva J...
Kommunikasjon om filmen Empty Socks fra 1927
Svar fra Nasjonalbiblioteket til P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Dette er det jeg har mellom meg og David Gerstein før kontraktarbeidet begynte Date: Mon, 31 Mar 2014 10:59:22 +0000 Subject: Disney's scan preferenc...
Kripos sin postjournal for 2017
Svar fra Kripos til Herman Langvik den .
Vellykket.
Til Herman Langvik,   Det vises til din innsynsbegjæring av 12. desember 2017 hvor du ber om å få utlevert postjournalen for 2017. Innsynsbegjærin...
Kontroversen rundt Erling Holmøy i SSB
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Viser til din henvendelse datert 30. november 2017. Vi deler din oppfatning om at innsyn ikke må gjelde et bestemt saksforhold slik det er definert i...
Institusjonstilsyn - Måløykollektivet 2017
Svar fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei   Vi viser til e-post av 04.12.2017 med svar på deler av dykkar innsynskrav av 10.11.2017. Vi orsakar at det vart vist til feil dato for frams...
Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen
Klage sendt til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Delvis vellykket.
Kjære Ruseløkka skole, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Ruseløkka skole sin hån...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Liste over personlig bilskilt
Oppfølging sendt til Statens vegvesen - Vegdirektoratet av Joachim Tingvold den .
Vellykket.
Kjære Remøy Jan Tore, Takker! Bekrefter mottak av CSV-fil, som nå ser ut til å inneholde 3048 komplette innslag. Med vennlig hilsen, Joachim Tin...
Hei,   Vi har allerede tidligere gitt innsyn i dokument 16/4005-20.       [1]cid:image001.png@01D19BB2.AA725A80 Vennlig hilsen Liv Minde...
Klokkkergårdenkollektivet - Tilsyn 2017
Svar fra Fylkesmannen i Hedmark til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til din mail av 28.11.2017 hvor du påklager avslag på innsyn. Saken er oversendt Statens helsetilsyn for behandling da Fylkesmannen oppretthold...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Offentlig søkerliste ønskes
Henvendelse til Akershus fylkeskommune, gjort av Ørvar Sigfusson. Merknad av Ørvar Sigfusson den .
Vellykket.
Akershus fylkeskommune ville ikke sende offentlig søkerliste til Mimes brønn og brukte seg av min personlige E-post adresse. Jeg har sendt klage om de...
Sak: 17/153-14 Sikringsprosjekt - Sikringstiltak i regjeringsbygningene Dokument: Flytting av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien - Uttalelse...
PBE: Trikk i Skovveien
Svar fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
Personvern for kvinner i prostitusjon
Svar fra Datatilsynet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Sak: 16/4206-2 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge Dokument: Anmodning om møte med Amnesty International Vi viser til...
Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
  Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8: Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8.PDF Side 1/5 2016/72 / 363...
Hei, Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til ditt innsynskrav datert 15.11.2017 som du fikk innsyn i, og din epost av 26.11.2017 hvor du informer...
Skatt på inntekt fra prostitusjon
Svar fra Skattedirektoratet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Hei Marte. Vedlagt dokumentet du har bedt om innsyn i.  Med vennlig hilsen/Kind regards Øystein Hov Seniorskattejurist Skattedirektoratet Rett...