Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

840 innsynshenvendelser funnet

Hei,   jeg viser til din henvendelse 4. juni 2018 der du ber om et klart Ja/Nei-svar på spørsmålet: «Av alle de som søkte vedkommende stilling i...
Lønnsnivået i Arendal
Svar fra Arendal kommune til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei Monica Jeg viser til svar på dine henvendelser, sendt fra meg 2.7 og 3.7. På generelt grunnlag ber jeg om at du oppretter nye henvendelser om in...
Sak: 18/2999-4 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Hør...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i 18/12424-1 i sak mottatt 09.07.2018 09:25:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er v...
Lønnsnivået i Vinmonopolet
Svar fra AS Vinmonopolet til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Jeg har ferie tom 3. august. Send sms om noe haster.   God sommer.   Hilsen Ellen - tlf 913 24196          
Lønnsnivået ved BUFDIR
Oppfølging sendt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet av Marte Nilsen den .
Vellykket.
Kjære Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opply...
Lønnsnivåe i Fiskeridirektoratet
Svar fra Fiskeridirektoratet til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Din henvendelse er ankommet Fiskeridirektoratets e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Fiskeridirektoratet ha...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Takk for din e-post til Arbeidstilsynet Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt som mulig...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt av Landbruks- og matdepartementet. Henvendelsen vil bli behandlet...
Lønnsnivå i Troms politidistrikt
Svar fra Troms politidistrikt til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Dette er et automatisk svar fra [1][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. Vi bekrefter å ha mottatt din epost. Henvendelser til vårt e-p...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Kjære Postmottak PU, Det er ikke klagerett når man blir gitt innsyn, unntatt når organet åpenbart lyver og misbruker det at det ikke er klagerett i d...
Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker ble opprettet i 2004 og har mottatt fire begjæringer om gjenåpning i Torgersen-saken.   I begjæringen...
  Det vises til innsynsbegjæring. Beklager lang saksbehandlingstid.   Dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, som skal unntas offent...
Hei Viser til ditt innsynskrav knyttet til dokumenter i prosjektet "Digital Samhandling Offentlig - Privat". Vedlagt følger dokumenter fra prosjektet....
Viser til dykkar innsynskrav i postlistene våre for åra 2008 - 2017.   Postlistene er henta ut frå ePhorte, som er Sande kommune sitt sak/arkivsys...
Postjournal for 2008 - 2017
Svar fra Hol kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Postlister 2014     Vennlig hilsen   Henriette Mugås Sekretær Fellestjenester   TLF: 32 09 21 54 [1]www.hol.kommune.no   Fra: H...
Lønnsnivået i Sjøfartsdirektoratet
Oppfølging sendt til Sjøfartsdirektoratet av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Sverre Bjering, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Kjære Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Jeg minner om at denne innsynsaken er svært forsinket. Med vennlig hilsen, Sylvia
Sak: 17/5036-44 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak Dokument: Norsk Gjeldsinformasjon - Vedtekter og andre dokumen...
  Vedtak i klagesak etter offentleglova: Vedtak i klagesak etter offentleglova.PDF Sakshandsamar: Turid Måseide Telefon: 57643164 E-post: [epostadr...
Postjournal for 2008 - 2017
Oppfølging sendt til Tokke kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Britt Vågslid, Takk for super kjapt levert! Først blant de fem kommunene jeg spurte i går. Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Lønnsnivået i Skedsmo kommune
Oppfølging sendt til Skedsmo kommune av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Tommy Nettum Liberg, Tusen takk, og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Konflikt i NRK, de ansatte streiker
Oppfølging sendt til NRK - Norsk rikskringkasting AS av Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Innsyn, Tusen takk, ser frem til å få svar. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen