Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

1412 innsynshenvendelser funnet

Helsing Lisbeth Moltu Espeseth konsulent Dokumentsenter og politisk sekretariat Tlf. 70081300 Mob. 47508975 www.heroy.kommune.no -----Oppri...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Seljord kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Eg viser til din innsynsførespurnad og sender deg "Reglement for Seljord kommunestyre" Med venleg helsing Bente Widenoja Sudbø Arkivleiar Seljord komm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lierne kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
LIERNE KOMMUNE Merete Gjertsås Stabsleder 74 34 34 29 / 951 25 067 www.lierne.kommune.no  / www.lierne.no Mottatte og sendte e-poster blir arkivert i...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Eidsberg kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Reglement Eidsberg kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: EID Postboks Postmottak Sendt: tirsdag 25. juni 2019 07:02 Til: Tone Åsrud Reime <[epos...
Mvh Marit Lundgren Røvik Lærling Sentralt arkiv Tlf: 74 83 38 63 www.stjordal.kommune.no -----Opprinnelig melding----- Fra: Ovesen Hanne Elin Send...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bjugn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Viser til mail av 24.06.19.   Sender over reglement for folkevalgte som er gjeldende pr. i dag.       Med hilsen Anne M. Standahl k...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Farsund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
[1]https://www.farsund.kommune.no/politikk/politiske-reglement   Hei. Det andre dokumentet i liste du finner her, er reglementet for folkevalgte...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Skedsmo kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt lenke til Skedsmo kommune sitt reglement for folkevalgte. [1]https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Politiske-rad-og-utvalg/ Du v...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sauda kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  ArkivReferanse:#d0a4dabed94a4b9da831e694fd4fd63a2016000286#ACOS.WEBSAK# Fædrelandsvennen AS Postboks 369 4664 KRISTIANSAND S v/Tarjei Leer-Salvese...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vågan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei igjen Du finner det du ber innsyn i på Vågan kommune sine hjemmesider under politikk og i møtekalenderen under siste avholdte kommunestyret sitt m...
Viser til innsynsbegjæring. Vedlagt er reglementet jeg tror du ber om.   Med vennlig hilsen   Are Ausland Fagansvarlig politisk sekretariat...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Molde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei,   Det vises til henvendelse datert 24.6.2019 hvor det bes om innsyn i kommunens reglement for folkevalgte.   Molde kommune har pr i dag f...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Leka kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Her er Leka kommunes reglement som gjelder folkevalgte. Med vennlig hilsen Kirsti Hoff Konsulent Leka kommune -----Opprinnelig melding----- Fra:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Røros kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Vi har ikke noe tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Ellers så se link til https://roro...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vanylven kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei   Oversender relevante dokument for folkevalde. Vi har ikkje eit eige reglement som heiter reglement for folkevalde.         Med hel...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjesdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Sender vedlagt dokument etter forespørsel om innsyn. Vennlig hilsen Gjesdal kommune Gjesdal kommune - Vi strekker oss lenger -----Opprinnelig...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sveio kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
God ettermiddag,   Viser til ditt innsynskrav av 24. juni 2019. Du etterspørs kommunen sitt reglement for folkevalde. Vedlagd ligg Sveio kommune s...
Hei! Viser til motteke e-post 25.6, og sender reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune.   Mvh Bente Høyland  | politisk sekretæ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Osen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Viser til innsynskrav. Vedlagt følger reglement for folkevalgte i Osen kommune. Mvh Roar Leirset Rådmann Osen kommune -----Opprinnelig melding-...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Stordal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Legger ved gjeldande reglement for folkevalde for Stordal kommune. Med venleg helsing Alexander Oudijk Konsulent Stordal kommune -----Oppri...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Grue kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt oversendes reglement for folkevalgte. Med vennlig hilsen [1]Grue_logo_rgb_pos Servicetorg [2]Grue_banner_rgb beskjær         Ref...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Forsand kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Saksbeh Ref. 2016000226-12 Arkivkode /K1 - 044 Dato: 29.06.2016 Politisk reglement og delegasjonsregle...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Averøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger etterspurte dokumenter. Mvh Kristen Vorpvik 71513524 Arkivleder, Averøy kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salves...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2947-3 Saksbehandler: Jan Hatten Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Jan Hatten Forvaltning og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fauske kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.   Se vedlegg.   Dato: 26.06.2019 Vår ref.: 19/9615 Deres ref.: Saksb.: Berit Vestvann Johnsen Polit...