Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

293 innsynshenvendelser funnet

2013/2068 - Kostnadsoverslag for tannhelsetjeneste
Svar fra Forbrukerombudet til K. Lee den .
Vellykket.
Hei,   Vi viser til din begjæring om innsyn av 16. august 2014.   Reglene om innsyn finnes i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg ver...
Hei,   Vi viser til din begjæring om innsyn av 16. august 2016.   Vedlagt følger alle tre journalposter i sak 14/1231.   Med vennlig hilsen...
Det vises til din begjæring om innsyn datert 15.08.2016.   Reglene om innsyn finnes i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offe...
Sak: 16/5479-1 Kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen AS - spørsmål om kjøp av kommunikasjonsselskap Dokument: Kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen AS - spørsm...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Runa Bunæs Sendt: 11. august 2016 10:30 Til: Postmottak PDI Oslo Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485 Det vi...
Krav om innsyn i dokument 13 i sak 16/4150 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Fra: Sendt: Til:...
Dokumenter i sak 2016/310
Svar fra Olje- og energidepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Saksnr. 16/2362   Det vises til eposter 2. og 23. juli 2016, der du ber om ny behandling av OEDs avslag på innsynsbegjæring i dokument 2016/310-10...
Vedlagt følger de tre siste dokumentene i saken med vedlegg. Vennlig hilsen Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Postmottak -----Opprinnelig mel...
4. kvartal 2015 ___________________________________________________________ Rita Dahl Arkivleder Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda Fylke...
NFDs arkivrutiner
Svar fra Nærings- og fiskeridepartementet til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Vi viser til innsynskrav av 05.08.16. Vedlagt følger etterspurte dokumenter.   Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep,...
Vadsø kommune - Postjournal 2015
Henvendelse til Vadsø kommune, gjort av J. Dahl. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Jeg sjekket med Mimes brønn, og den opprinnelige meldingen ble mottatt av nobile.vadso.folkebibl.no [185.36.212.61] på vegne av postmottak (at) vadso.k...
Hei Vedlagt finner du kopi av offentlige saksdokumenter i sak med DT ref. 14/00186. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………...
Jeg ser at sivilombudsmannens uttalelse i saken er publisert på https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/retten-til-innsyn-i-sarskilt-filformat-ved-...
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal viser til dine to henvendelser hhv. 23.07.16 og 26.07.16.   Vi beklager at du ikke fikk en omgående ti...
Her kommer andre del av journalen for 2015. -----Opprinnelig melding----- Fra: Postmottak Sendt: 25. juli 2016 09:02 Til: 'J. Dahl' Emne: SV: Klage...
Se vedlegg   Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 E-post: [1][Datatilsynet henvendelses-e-pos...
Sak: 16/5295-1 Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn Dokument: Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn - om utleiesum av lokale Anmodning om i...
BUDSKJEMA \b / /_ /f i Hauskvartalet Eiendommer - Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Budgiver gir med dette b...
Samband regelverk
Svar fra Sandnes kommune til Hermann den .
Vellykket.
Hei, Vedlagt er forespurt dokument fra offentlig journal. Mvh Brit Gjesdal Arkivkonsulent - Dokumentsenteret Tlf. 51 33 58 90 Sandnes kommune www....
avfallshåndtering, Lundhs AS
Svar fra Fylkesmannen i Rogaland til J. Dahl den .
Vellykket.
Vedlagt følger etterspurt dokument sak; 15/8443-3   Med vennlig hilsen   Thea Hegre Konsulent   Fylkesmannen i Rogaland, Administrasjonsa...
Brevkontroll ved Telenor - Tilgang til innholdsdata
Svar fra Datatilsynet til J. Dahl den .
Delvis vellykket.
Hei, Dokument 12/00012-2 er unntatt offentlighet jf offl § 24, tredje ledd, 1. og blir utlevert i sladdet versjon. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsy...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/00001-279 Svar på innsynsbegjæring - politirapport om Blå og fornyelse av skjenkebevilgning 2016 for saken Innsynsb...
Dei gav ikkje alt, men dei gav dei dokumenta som såg mest interessante ut. So reknar med dette er hovudbiten. Tryggleiksdelen utelot dei, den er sik...
Grønn tilgjengelighet
Henvendelse til Jernbaneverket, gjort av Espen Langebraaten. Merknad av Espen Langebraaten den .
Delvis vellykket.
Jeg har fått en kontakt med informasjon om hvilken mailadresse jeg kan sende Naturvernforbundets ønsker skriftlig. Det kommer ingen reaksjon eller skri...
Postjournal 2015
Svar fra Datatilsynet til J. Dahl den .
Vellykket.
Hei Viser til krav om innsyn i Datatilsynets offentlige postjournal for 2015. Datatilsynet innførte elektronisk arkiv rett før årsskiftet 2016, noe s...