Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

944 innsynshenvendelser funnet

-----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1305]> Sendt: 15. juli 2018 23:06 Til: Hdal Post <[epostadresse]> Emne: in...
Hei Beklager at vedleggene ikke kom med. Her er de etterspurte dokumentene. Med vennlig hilsen Beate Ingebrigtsen Senior kommunikasjonsrådgiver...
Lønnsnivået i Justisdepartementet
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei, det vises til begjæring om innsyn av 8. juli 2018 om lederlønninger mv.   Vedlagt følger oversikt i excel over lønn(søkninger) de to siste øv...
Vi viser til ditt innsynskrav under. Oppstillingen du ber om finner du i vedlagte excelfil.     Med vennlig hilsen Norad-Post-Innsyn    ...
Sak: 17/2913-11 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester Dokument: Innsynsbegjæring fra VG - ankesak til...
Luftambulansekrisen
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Sak: 17/2913-11 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester Dokument: Innsynsbegjæring fra VG - ankesak til...
Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes
Svar fra Hemnes kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei igjen! Dette er et dokument som er behandlet langt bak i tid, og det er vanskelig nå å være sikker på hva som var saksbehandlers vurdering den gan...
Postjournal for 2008 - 2017, Nesset
Oppfølging sendt til Nesset kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Anina Sørli Olsen, Da var de på plass også. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2018, Rødøy
Oppfølging sendt til Rødøy kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Postmottak, Bekrefter mottak av postlister fra 2012 til oktober 2017. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2018, Harstad - Hárstták
Oppfølging sendt til Harstad kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Postmottak Harstad kommune, Det er ok. Bekrefter mottak av 2015 til 2018. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2015, Rindal
Oppfølging sendt til Rindal kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Postmottak, Bekrefter mottak av alle etterspurte år (2008 - 2015). Takk! Har ikke sett dette formatet før. Hva heter systemet som har produ...
Postjournal for 2008 - 2018, Gjerstad
Oppfølging sendt til Gjerstad kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Høgbråt, Kai, Bekrefter mottak av alle årene (2008 til 2018). En fil per år. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2018, Træna
Oppfølging sendt til Træna kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Ann Iren Eliassen, Bekrefter at postlister fra samtlige år er mottatt. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Lønnsnivå NAV Troms
Svar fra NAV Troms til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Har vedlagt opplysningene i vedlagt regneark. Med vennlig hilsen Kjell-Einar Kollstrøm Seniorrådgiver Personal/lønn/økonomi/ IKT koordinator NAV Trom...
Melding om avvik - HØYRE
Svar fra Datatilsynet til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei, Dokument 17/01969-4 er unntatt offentlighet jf offl § 24, 3 ledd og blir utlevert i sladdet versjon.   Avslag på krav om innsyn kan påklage...
Hei, Vedleggene til dokument 17/01095-3 er unntatt offentlighet jf offl § 13 .1 jf politiregisterloven § 23.2. og blir ikke utlevert. Vedleggene til d...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - HELP FORSIKRING AS
Svar fra Datatilsynet til Monica Stensrud den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - KOMPLETT SERVICES AS
Svar fra Datatilsynet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
St Olavs Hospital - Melding om avvik
Svar fra Datatilsynet til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Nordea Bank AB - Melding om avvik
Svar fra Datatilsynet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - LINDORFF AS
Svar fra Datatilsynet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - VIPPS AS
Svar fra Datatilsynet til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - NEXTGENTEL AS
Svar fra Datatilsynet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...