Vis og søk i henvendelser (page 5)

  

293 innsynshenvendelser funnet

For at vi skal bli ferdig med denne saken, ville det vært fint om du kunne liste opp de innsynskrav du mener vi enda ikke har besvart.   Vennlig h...
Informasjon om operativsystemkrav til Arkade 5
Henvendelse til Riksarkivet, gjort av Thomas. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
En kan lese litt om hvordan det tenkes rundt operativsystemstøtte i første utgave på https://github.com/arkivverket/arkade5/issues/36 . Det er i korte...
Dear Mr. Dehaye,   The Norwegian Ministry of Defence holds no documents linked to your request. The ministry is not directly involved in any of th...
Her med vedlegg! ----- Videresendt melding ----- Fra: "Gerd Flåteplass" <[epostadresse]> Til: "foi+request-329-9fd8b932" <[Innsyns-e-postadresse #329]...
Gnr 65 bnr 5
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Dette ble oversendt deg 27/2-17. Se mail under.   Sender alle vedlegg en gang til.   Med vennlig hilsen   May Visdal-Johnsen Ark...
Actis politiske handlingsplan for 2017
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjournal....
Regnskap og budsjett for Rasta SFO
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Dette er en forsendelse fra Lørenskog kommune. Brevet ligger vedlagt i e-posten.   Vi sender brevet ut kun på e-post, det vil ikke bli ettersendt...
Gnr 69 bnr 2
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Med vennlig hilsen Steinar Nordvoll, jordbrukssjef Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Teknisk avdeling Direkte telefon: 51 46 10 32 – mobilt...
Gnr 22 bnr 1 Gulland
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Med vennlig hilsen Steinar Nordvoll, jordbrukssjef Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Teknisk avdeling Direkte telefon: 51 46 10 32 – mobilt...
Postjournal 2015
Svar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Innsynsrett den .
Vellykket.
Her kommer postjournalene for juli - desember! Viser til deres krav om innsyn i postjournalen 2015. Vi har nå oppgradert vår arkivsystem slik at det...
Per your request, here is the e-mail exchange between the Army and NATO-TV. Should you have any further questions about this matter, please contact Bre...
Etablering av permanent byggekostnadsprogram
Svar fra Bygg21 til Haavard Ostermann den .
Vellykket.
Hei  Vedlagt finner du Bygg21s mandat for perioden 2017-2019, samt følgebrev fra Kommunal- og moderninseringsdepartementet. Med vennlig hilsen Lars...
Oversikt over aktive rammeavtaler
Svar fra Mattilsynet til GE den .
Vellykket.
Det vises til innsynshenvendelse etter Offentleglova   Mattilsynet har følgende sentrale aktive rammeavtaler pr 13.02.2017:   ·         Arbeids...
FFI-project 1368
Henvendelse til Forsvarsdepartementet, gjort av Paul-Olivier Dehaye. Merknad av Paul-Olivier Dehaye den .
Vellykket.
This is a note for myself, or any other researcher who might come across this response. It includes interesting references to (at least) the following...
    Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjo...
Politiet har lov til å være for legalisering
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201600366, mottatt 20170206 16:25:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Personvern og bruk av Google Analytics på nb.no
Svar fra Nasjonalbiblioteket til P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
P. Reinholdtsen   Takk for epost! Vi beklager at vi hadde et etterslep på dette området som vi ikke hadde tatt inn over oss. Vi har over en relati...
HOD setter RIO på plass
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Sak: 17/248-6 Reaksjoner på innsamling av data Dokument: Mulige personopplysninger på avveie Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/248 er i...
Sak: 16/102-31 Foreningen Normal Norge Dokument: Spørsmål om menneskerettigheter og avkriminalisering av narkotika Deres bestilling av innsyn i dokume...
Klassekampens svertekampanje mot Normal Norge
Svar fra Datatilsynet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Hei, Se vedlegg Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 62 Postadresse: Postboks...
Kjære Rusinnsyn   Vi viser til din innsynsbegjæring datert 1. februar 2017. Vedlagt følger dokumentet du ber om innsyn i.   Mvh Bjarne Johan...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -2017/1137 i sak mottatt 02.02.2017 09:36:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er v...
Personvern og bruk av Google Analytics på nettsidene
Henvendelse til Aker sykehus, gjort av Iselin Fjeld. Merknad av Paul-Olivier Dehaye den .
Delvis vellykket.
The main goal of Google Analytics is to track down individuals and match them up with demographic information, so detailed statistics about usage can b...
Innsyn i utenriksinstruksen
Svar fra Utenriksdepartementet til Ingeborg Johansen den .
Delvis vellykket.
  Kjære Ingeborg Johansen,   Det vises til din henvendelse av 29. januar 2017.   Vedlagt følger Utenriksinstruksen fra 2002.   Det gjøres...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -16/25858 i sak mottatt 26.01.2017 09:00:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er ve...