Vis og søk i henvendelser (page 5)

  

1409 innsynshenvendelser funnet

Viser til e-post om innsynsbegjæring og oversender vedlagte korrespondanse.   Med vennlig hilsen Steinar Saghaug Indre Fosen kommune ordføre...
Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører
Oppfølging sendt til Universitetet i Stavanger av Håvard Pedersen den .
Vellykket.
Takk for raskt svar! Med vennlig hilsen, Håvard Pedersen
Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2014/138789-014, datert 12.09.2017 - Søknadsskjema...
Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører
Oppfølging sendt til Universitetet i Agder av Håvard Pedersen den .
Vellykket.
Takk for kjapt svar! Med vennlig hilsen, Håvard Pedersen
Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører
Oppfølging sendt til Universitetet i Oslo av Håvard Pedersen den .
Vellykket.
Takk for raskt svar! Med vennlig hilsen, Håvard Pedersen
Hei Legger ved rapport over det Frank Sve har mottatt fra Møre og Romsdal fylkeskommune hittil i år.   Henny Haug rådgivar økonomi organisasjo...
Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2014/138789...
Hei, Det er ikke så enkelt å definere "sykehussaken". KSU og HMR har møtt hverandre både i styringsgruppemøter og andre sammenhenger angående vårt fell...
Hei. Vedlagt følger e-poster hvor Trondheim energiverk har hatt med Ordfører Jon P Husby i Skaun Kommune Med hilsen Hallgeir Melland arkivansvarlig...
Oversender bestilt dokument. Vennlig hilsen Arkivet Utdanningsdirektoratet -----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadress...
Videresendingsregler for epost
Svar fra Rogaland fylkeskommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
Vår ref 2019/32228 Vennlig hilsen Klara Augestad | saksbehandler e-post: [epostadresse] Digital utviklingsavdeling Dato: Saksnr: Dok.nr: Saksbeh....
Kjære P. Reinholdtsen, Det er hyggelig å kunne hjelpe. Med ønske om en god helg, Birgit Stenseth Seksjon for film og kringkasting Nasjonalbiblioteke...
Vår referanse: Saksnr: 19/25751-5 Løpenr: 156979/19 Saksbehandler: Gunnar Klippenvåg Sørum Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig...
Sak: 19/2278-4 Henvendelse om krav etter tvist Dokument: Varsel frra polsk selskap om voldgiftssak etter BIT Norway Dykkar krav om innsyn i dokument...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.08.2019 - 19/09511-2 i sak mottatt 20.08.2019 08:40:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og r...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.08.2019 - 19/09511-1 i sak mottatt 20.08.2019 08:32:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og r...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2-57 Løpenr: 22979/19 Saksbehandler: Eva Randi Oldervik Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. SVAR - INNSYN ETTER OFFEN...
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/1357 - 2 | | Dato:        ...
Tilbakemelding på innsynshenvendelse. Ordførerens/kommunens dialog med TrønderEnergi pr mail og sms følger vedlagt. Roan kommune for ordfører Einar...
Vi viser til sak 19/3303-3 og oversender herved vedlagte dokument. Deres saksbehandler er Ann Karin Viggen Deres referanse er Med vennlig hilsen An...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-3 Løpenr: 9381/19 Saksbehandler: Annie Sørdal Deres ref.: Oversender vedlagte dokumenter. SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMM...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog om Vindkraftanlegg på Skardsøya
Oppfølging sendt til Aure kommune av Tor med hammeren den .
Delvis vellykket.
Kjære Ingunn Golmen, Takk for din tilbakemelding. Sitat fra veilederen til Offentleglova: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein op...
Tor med hammeren [Innsyns-e-postadresse #2075]     Det vises til begjæring om innsyn av lørdag 27.juli og klage av tirsdag 6.august på Klæbu k...
Hei, Vedlagt er link til Kristiansund kommunes reglement for folkevalgte: [1]https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasj...