Vis og søk i henvendelser (page 5)

  

532 innsynshenvendelser funnet

Sak: 09/3078-3 Utredning om dyrking av industriell hamp Dokument: Oversendelse av utredning Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/3078 er i...
Vi viser til din henvendelse av 28.2.2018 der du ber om innsyn i sak nr 17/219520-001. Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i dette...
  Hei! Oversender følgende dokument 2017/89432-1, bestilt 23.02.2018   Eldrid Halla Inspektør Mattilsynet, seksjon mat, avdeling Mjøsområde...
Hei,   Vi viser til innsynshenvendelse datert 20.02.2018.   Vedlagt vårt oversendelsesbrev og det etterspurte dokument.     Mvh.   Bj...
Vi viser til din henvendelse av 25.2.2018 der du ber om innsyn i følgende sak fra region Midt: 12/271809-002 Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen...
Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes elektronisk, uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. Pa...
Helsenorge.no sitt faktaark om cannabis
Svar fra Direktoratet for e-helse til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei! Viser til tidligere svar på innsynskrav. Vi har gitt innsyn i korrespondansen vi har hatt med Folkehelseinstituttet om oppdatering av artikkelen...
Hei Alle dokumenter som er "unntatt offentlighet" er markert med et rød "UO" og anmerkning med paragrafer. Med vennlig hilsen Heike Knoll Førstekons...
Kjære Gudrun Melvik, Dokumentet 18/00320-2 Svar på spørsmål om innsyn etter offentleglova - barneombud Anne Lindboes arbeidskontrakt og kalender hitt...
Svar på innsynshenvendelse - Saksnr: 2018/24022 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2018/24022 Beslutning Du få...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Hei   Dette er de siste dokumentene i saken.   Hilsen Kari Bang Jacobsen [1][epostadresse] Tlf 51507248/90542377 Innbyggerservice Inn...
Vår ref 2018/3881 Vennlig hilsen Tore Fuglår | overingeniør/eiendomsforvalter e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
Sakstittel: VALERI CHALAK RACHID JALAL - Inspeksjon Saksnr: 2014/269130 Svar på innsynshenvendelse av 16.02.2018 Vi viser til din henvendelse av 1...
Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Sak: 16/1350-6 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell Dokument: Revidert beskrivelse av virksomheten ved Norsk Helsenett SF Deres bestilling av innsy...
Hei Vedlagt 4 dokumenter Med vennlig hilsen Jostein Ingulfsen -----Opprinnelig melding----- Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #675...
Hei! Vi viser til din henvendelse av 15.2.2018 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter: Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i...
Ole-Erik Yrvin Deres referanse: Vår referanse: 15.02.2018 - 2018/5-1262/2018 Innsyn i klager og samleoversikt for helt eller delvis innstilte avga...
Skjenkebevilgning i Oslo 2018
Svar fra Oslo kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
Til Fredrik Lindseth Dokumentet 18/00001-20 Svar på innsynsbegjæring i liste over foretak/utesteder/restauranter som har skjenkebevilling i Oslo for...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Vedlagt er dokument som det er bedt om innsyn på. Vi viser til at dokumentet er oversendt Dem tidligere sammen med annet dokument, men etter Deres øn...
Ønsker innsyn i søknader om tippemidler
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Hei! Se svar ang innsyn i søknader om tippemidler. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: DV2EMD Registrert dato: 2017-01-16 13:10:...