Vis og søk i henvendelser (page 20)

  

840 innsynshenvendelser funnet

Korrespondanse med Riksarkivet
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Innsyn - nyeste arkivplan
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Innsynsbegjæring
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Oversender dokument som forespurt Hei Vedlagt er dokumenter fra Sak: 2017/1 Løpenr: 53339/2017. Gjør forøvrig oppmerksom på at dette er versjonen hvo...
Innsyn innvilges. Del 2 av 2.     Behandlet av Mona Bergstøl, seniorrådgiver Godkjent av Fredrikke Kilander, underdirektør Avdeling: Avdeling f...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på innsynshenvendelse av 04.01.2018 Vi viser til din henvendelse av 04.01...
POD sitt samarbeide med Norsk Narkotikapolitiforening
Oppfølging sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Postmottak POD, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 03.01.2018 der d...
Retrettens revisjonsberetning for 2016
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/3126-29 i sak mottatt 02.01.2018 14:55:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Mattilsynet svarte på flere henvendelser inn i denne saken. Følgende dokumenter er korrekt: - Hallvard Nyg rd Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn sva...
Kjære Marie Svenningsen, Takk for innsyn i sak 2017/82387. "Det gis ikke innsyn i sak 2017/193914-4, 2016/184024-6 og 2017/193914-9. Disse tre er...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Svar til Rusinnsyn - doculive 201721798 Viser til innsynsbegjæring av 27.desember 2017. Det vises...
Hei, Vi viser til eposten under hvor du ber om innsyn i diverse dokumenter relatert til dyrking av hamp i Norge. Vedlagt finner du den ferdigstilte u...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -10/5707-43 i sak mottatt 02.01.2018 14:49:28. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/10648-19 i sak mottatt 02.01.2018 14:50:29. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/10681-21 i sak mottatt 02.01.2018 14:52:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/12575-14 i sak mottatt 02.01.2018 14:52:53. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
RIO Usynlig
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -17/34114-1 i sak mottatt 02.01.2018 14:53:58. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/3491-25 i sak mottatt 02.01.2018 14:54:41. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Actis Oslo og Akershus sin kampanje mot hasj
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/12660-14 i sak mottatt 02.01.2018 14:56:11. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/2210-28 i sak mottatt 02.01.2018 14:43:22. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201703889, mottatt 20180102 12:06:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/4-2 3. januar 2018 Klage på avslag...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Hei. Beklager at svaret har tatt noen dager, det skyldes fravær i jula. I Oslo politidistrikt br...
      Med vennlig hilsen   Merete Hansen Rektor [1]Beskrivelse: cid:image001.png@01CB6536.E5855130 Ruseløkka skole| Utdanningsetaten |...