Vis og søk i henvendelser (page 20)

  

919 innsynshenvendelser funnet

Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring mottatt 19.2.18 om innsyn i direktør Svein Thorbjørn Thoresens arbeidsavtale og alle kalenderoppføringer i Th...
Hei Vedlagt finner du innsyn i Bjørn Erik Thon sin kalender hittil i 2018. Private avtaler er sladdet. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 76 i sak 201602368, mottatt 20171227 10:39:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
Hei Denne epost er svar på bestilling av innsyn begjært 01.03.2018.   Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Region...
Innsyn i Norads dokument nummer 1701554-1, -2 og -3 innvilges.     Behandlet av Mona Bergstøl Godkjent av Fredrikke Kilander Avdeling for sivil...
Sak: 09/3078-3 Utredning om dyrking av industriell hamp Dokument: Oversendelse av utredning Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/3078 er i...
Vi viser til din henvendelse av 28.2.2018 der du ber om innsyn i sak nr 17/219520-001. Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i dette...
  Hei! Oversender følgende dokument 2017/89432-1, bestilt 23.02.2018   Eldrid Halla Inspektør Mattilsynet, seksjon mat, avdeling Mjøsområde...
Hei,   Vi viser til innsynshenvendelse datert 20.02.2018.   Vedlagt vårt oversendelsesbrev og det etterspurte dokument.     Mvh.   Bj...
Vi viser til din henvendelse av 25.2.2018 der du ber om innsyn i følgende sak fra region Midt: 12/271809-002 Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen...
Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes elektronisk, uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. Pa...
Helsenorge.no sitt faktaark om cannabis
Svar fra Direktoratet for e-helse til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei! Viser til tidligere svar på innsynskrav. Vi har gitt innsyn i korrespondansen vi har hatt med Folkehelseinstituttet om oppdatering av artikkelen...
Hei Alle dokumenter som er "unntatt offentlighet" er markert med et rød "UO" og anmerkning med paragrafer. Med vennlig hilsen Heike Knoll Førstekons...
Kjære Gudrun Melvik, Dokumentet 18/00320-2 Svar på spørsmål om innsyn etter offentleglova - barneombud Anne Lindboes arbeidskontrakt og kalender hitt...
Svar på innsynshenvendelse - Saksnr: 2018/24022 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2018/24022 Beslutning Du få...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Hei   Dette er de siste dokumentene i saken.   Hilsen Kari Bang Jacobsen [1][epostadresse] Tlf 51507248/90542377 Innbyggerservice Inn...
Vår ref 2018/3881 Vennlig hilsen Tore Fuglår | overingeniør/eiendomsforvalter e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
Sakstittel: VALERI CHALAK RACHID JALAL - Inspeksjon Saksnr: 2014/269130 Svar på innsynshenvendelse av 16.02.2018 Vi viser til din henvendelse av 1...
Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Sak: 16/1350-6 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell Dokument: Revidert beskrivelse av virksomheten ved Norsk Helsenett SF Deres bestilling av innsy...
Hei Vedlagt 4 dokumenter Med vennlig hilsen Jostein Ingulfsen -----Opprinnelig melding----- Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #675...
Hei! Vi viser til din henvendelse av 15.2.2018 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter: Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i...
Ole-Erik Yrvin Deres referanse: Vår referanse: 15.02.2018 - 2018/5-1262/2018 Innsyn i klager og samleoversikt for helt eller delvis innstilte avga...