Vis og søk i henvendelser (page 20)

  

1063 innsynshenvendelser funnet

06.04.2018 - ***** - Tilsynsrapport hundehold
Svar fra Mattilsynet til Ina F. Åsen den .
Vellykket.
Vi viser til din henvendelse av 20.06.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2018/76680-002   Beslutning I tråd med innsynshenvendels...
Nytt regjeringskvartal
Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Sak: 17/3847-21 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet Dokument: Nytt regjeringskvartal - svar på oppdragsbrev Deres begjæring om innsyn i dokument 21...
Saksnr: 2017/241048 Svar på innsynshenvendelse av 14.06.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.06.2018 der du ber om innsyn i dokumenter med saks...
Hei Vedlagt oversikt over personer i Difi med over kr. 700 000,- i årslønn. Vennlig hilsen Endre Frimanslund seniorrådgiver M: 418 54 935 A: Skriv...
Se vedlagte saksdokumenter Mvh Bjerkreim kommune FYLKESRÅDMANNEN Næringsavdelingen Til kommunene i Rogaland Deres ref.: 28.03.2017 Saksbehandl...
Vedlagt oversendes etterspurt dokument fra offentlig journal. Med vennlig hilsen Annette Halvorsen Arkivkonsulent Dokumentsenteret Sandnes kommune h...
Rettsavgjørelser Høyesterett 2010
Henvendelse til Norges Høyesterett, gjort av Gratis Rettskilder. Merknad av Herman Langvik den .
Vellykket.
Dere bør be om noe fra et lavere organ som allikevel danner rettspraksis, da høyesterettsdommer er mer offentlige enn andre dommer.
Sporveiens postjournal for 2018
Svar fra Sporveien Oslo AS til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Palantir i politiet
Svar fra Kripos til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbe...
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Politidirektoratet
Svar fra Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument, mottatt 20180818. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette skrivet. En...
Konkurskarantener
Svar fra Brønnøysundregistrene til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei Dokumentets vedlegg i Saksnr: 2018/805 er et listeprodukt som er gebyrbelagt jf. forskrift om gebyr til brønnøysundregistrene § 7, annet ledd....
Ut-av-tåka (SSHF 2018)
Svar fra Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Til Rusinnsyn, Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling beklager sen tilbakemelding. Vedlagt er innhentet dokumentasjon. -----Opprinnelig meldi...
Vi viser til innsynsbegjæringer datert 19.5.2018 vedr sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021 og Kommunestyre -og fylkestingsvalget 2019.   Vedlagt...
Krav om innsyn i dokument 51 i sak 16/4005 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 14 første ledd. Meroffentlighet er vurdert. Vi gjør oppmerks...
Sak: 18/2999-3 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Høy...
Vedlagt er siste del av svar på din innsynsbegjæring.   Med vennlig hilsen Øyvind Omholt Alver Forretningskontroller //  Ytelsessavdelingen // S...
Sak: 18/137-69 Diverse innsyn 2018 Dokument: Om UNINETT Norid AS og offentleglova - orientering om at selskapet ikke lenger anser seg omfattet av loven...
Vedlagt følger svar på innsynskrav fra Fylkesmannen i Hordaland.   Alle dokumenter i denne sammenhengen befinner seg i vårt sak-/arkivsystem og et...
Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Sammenstilling situasjonsrapport Nr. 61 - Luftambulansetjenesten - ustabil drift ambulanseFLY i sak...
Hei!   Henviser til innsynskrav fra 17.05.18 og klager av 30.05 og 09.06.18. Som du ser av e-posten under ble svaret på innsynsbegjæringen sendt f...
Hei Vedlagt følger vårt svar av 5.6.18 og vedlegg som fulgte med svaret. Vi kan utover dette ikke klargjøre nærmere det Larsen etterspør, som neden...
Sakkyndiglisten
Svar fra Domstoladministrasjonen til Mona Olsen den .
Vellykket.
Sak: 14/1218-6 Sakkyndige i barne- og familiesaker Dokument: Angående listen over barnefaglig sakkyndige Det vises til din e-post sendt 10. juni 2018,...
Kripos' postjournal for 2018
Svar fra Kripos til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Hei Viser til din henvendelsen om offentlig journal, vedlagt følger offentlig journal for Kripos for perioden 1. januar 2018 - 27. mai 2018. Perioden...
Valgdirektoratet trenger kurs i offentleglova
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kjære [email address], Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Urimelig sverting av ES
Oppfølging sendt til Statens helsetilsyn av rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære Innsyn1, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn