Vis og søk i henvendelser

  

425 innsynshenvendelser funnet

Hei Alle dokumenter som er "unntatt offentlighet" er markert med et rød "UO" og anmerkning med paragrafer. Med vennlig hilsen Heike Knoll Førstekons...
Kjære Gudrun Melvik, Dokumentet 18/00320-2 Svar på spørsmål om innsyn etter offentleglova - barneombud Anne Lindboes arbeidskontrakt og kalender hitt...
Svar på innsynshenvendelse - Saksnr: 2018/24022 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2018/24022 Beslutning Du få...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/1581 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 20.02.2018 der d...
Ruters utredning av trikk i Skovveien
Svar fra Ruter AS til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
  Juridisk avdeling Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 [epostadresse] www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 3...
Hei   Dette er de siste dokumentene i saken.   Hilsen Kari Bang Jacobsen [1][epostadresse] Tlf 51507248/90542377 Innbyggerservice Inn...
Vår ref 2018/3881 Vennlig hilsen Tore Fuglår | overingeniør/eiendomsforvalter e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
Sakstittel: VALERI CHALAK RACHID JALAL - Inspeksjon Saksnr: 2014/269130 Svar på innsynshenvendelse av 16.02.2018 Vi viser til din henvendelse av 1...
Hei! Vi viser til din henvendelse av 15.2.2018 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter: Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i...
Ole-Erik Yrvin Deres referanse: Vår referanse: 15.02.2018 - 2018/5-1262/2018 Innsyn i klager og samleoversikt for helt eller delvis innstilte avga...
Skjenkebevilgning i Oslo 2018
Svar fra Oslo kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
Til Fredrik Lindseth Dokumentet 18/00001-20 Svar på innsynsbegjæring i liste over foretak/utesteder/restauranter som har skjenkebevilling i Oslo for...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Vedlagt er dokument som det er bedt om innsyn på. Vi viser til at dokumentet er oversendt Dem tidligere sammen med annet dokument, men etter Deres øn...
Ønsker innsyn i søknader om tippemidler
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Hei! Se svar ang innsyn i søknader om tippemidler. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: DV2EMD Registrert dato: 2017-01-16 13:10:...
Søknad om tippemidler golfbaner
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Hei! vedlagt info rundt anlegg 50540 og 50541 Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2018/3159-3-32124/2018-BJOLIL Klassering 041 Dato 12.02.20...
Svar på innsynshenvendelse av 09.02.2018 - Saksnr: 2017/207028 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/207028-001...
Svar på innsynshenvendelse av 09.02.2018 - Saksnr: 2017/207028 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn dette dokumentet: 2017/207028-003...
Fikk svaret til min private E-postkonto se under: "Det vises til din innsynsbegjæring 1.2.18. Vedlagt følger dokumenter som etterspurt. Dokumentene...
22.05.2013 - SVEIN VIDAR REPSHUS - Inspeksjon - Vedtak om pÅlegg
Henvendelse til Mattilsynet, gjort av Yngve Johansen. Merknad av Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
Dokumentene er mottatt.
UNODC sitt besøk til Oslo
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Sak: 17/7219-12 FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) - Besøk til Oslo 18122017-19122017 Dokument: Kopi av avtale med UNODC Dykkar krav om...
Avviksmelding vold og trusler
Henvendelse til Lørenskog kommune, gjort av Hans-Petter Fjeld. Merknad av Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Jeg fikk svar tilsendt per Altinn, så lastet opp dette manuelt i samarbeid med mimesbrønn-administratorer. Svartiden var ikke 31. januar.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -17/11831-2 i sak mottatt 22.01.2018 08:59:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...