Vis og søk i henvendelser

  

451 innsynshenvendelser funnet

Rutiner personopplysninger i personalforvalforvaltningen
Oppfølging sendt til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Gjelsten, Karin, Tak for svar og orientering. Med vennlig hilsen, Andrine Paulsen
Viser til din henvendelse fra 18.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentet i sak 18/31153-003. Vår vurdering Det offentlig...
Viser til din henvendelse fra 19.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene i sak 17/225635-003. Vår vurdering Det offentl...
Viser til din henvendelse fra 19.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene i sak 18/42926-002. Vår vurdering Det offentli...
Viser til din henvendelse fra 18.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene i sak 18/42926-001. Vår vurdering Det offentli...
Morten Løes spør "Jeg hadde håpet på å få noe mer detaljert informasjon; størrelse, fasiliteter, antall boksplasser, etc. Hvem er det som skal drive, e...
Delvis avslag på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 16.4.2018 der du ber om innsyn i følgende dokument: 18/225635-002. Beslutnin...
Kjære Anette Durr Thomassen, Det blir generert en unik e-postadresse for hver henvendelse slik at svar og vedleggene kan publiseres på nettsiden. Her...
Kjære Anette Durr Thomassen, Fylkeskommunen har gitt innsyn tidligere via krav i postjournal, avslaget er derfor feil. Men det påklages ikke da dokume...
Kjære Postkasse, Takk! Denne henvendelsen var om UPS og ikke Nes/Moss kommune. Det er foregått en sammenblanding hos dere. Innsynshenvendelser skal...
Kjære Innsyn Meldinger, Tusen takk for rask behandling. Veldig fornøyd med svaret. Med vennlig hilsen, P. Reinholdtsen
Melding om avvik, Nes og Moss kommune
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei   Beklager feil vedlegg, her kommer de etterspurte dokumentene.   Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ………………………………………………………………………………...
Norsk Helsenett SF 2017
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Se vedlagte dokumenter   Olivia Paulsen Deres ref Vår ref Dato 16/1350-10 22. mars 2018 Svar på klage over delvis avslag på innsyn i dokument...
Sakstittel: VALERI CHALAK RACHID JALAL – Smilefjestilsyn - Saksnr: 2017/241289 Svar på innsynshenvendelse av 20.03.2018 Vi viser til din henvendel...
Sakstittel: VALERI CHALAK RACHID JALAL – Smilefjestilsyn - Saksnr: 2017/46654 Svar på innsynshenvendelse av 20.03.2018 Vi viser til din henvendels...
Hei,   Vi viser til deres oversendelse på klage på avslag om krav om innsyn.   Se vedlagte avgjørelse fra Politidirektoratet, samt vedlagte dok...
Innsyn i faktura
Svar fra Hafslund Nett AS til Axel Rød den .
Delvis vellykket.
Hei, Se vedlagte svar. Beklager lang saksbehandlingstid. Med vennlig hilsen Hafslund Nett AS Ivar L. Hille fagansvarlig arkiv Dokumentservice -----...
Vilkår for reisegaranti
Svar fra Kolumbus AS til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
Greeting, This is Bravo from Long Sail International Logistics Co., Ltd. We are a leading logistic company in China,with 16 branch offices all over C...
Nye Ruseløkka skole
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Til Geir Eliassen Det vises til mottatt henvendelse 22.11.2017 hvor det bes om nærmere begrunnelse for avslag om innsyn i epost. Vi beklager på det...
Hei Mimesbrønn, Her er lista vi lagde i Februar 2017. Viktig å lese rapporten ved siden av så du skjønner hva slags logikk som ligger til grunn for...
Viser til din henvendelse 3.3.2018 der du ber om innsyn i sak 2017/252226-002.   Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn og dokum...
    Vi viser til din henvendelse av 06.03.2018 der du ber om innsyn i følgende dokument/dokumenter:   1)      2014/94254-014I Datert: 23.01.20...
Hei Vedlagt finner du innsyn i Bjørn Erik Thon sin kalender hittil i 2018. Private avtaler er sladdet. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 76 i sak 201602368, mottatt 20171227 10:39:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
Hei Denne epost er svar på bestilling av innsyn begjært 01.03.2018.   Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Region...