Vis og søk i henvendelser

  

592 innsynshenvendelser funnet

Kjære Olavson Elly Kristine Glømmen (Oslo fengsel), Med all respekt: dette fremstår som fullstendig korrupt. Dere verner tilsynelatende om misbruk...
Dokumentfangst Øistein Kristensen og Helga Tveit 2018
Oppfølging sendt til Sørlandet Sykehus HF av rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære Arnstein Lona, Dette er bare pene brosjyrer. Hun kan umulig ha produsert så få saksdokumenter. Da blir jeg nødt til å varsle Arkivverket. Med...
Arkiv rutiner som organ er pålagt og bruke.
Oppfølging sendt til Akershus fylkeskommune av Ørvar Sigfusson den .
Vellykket.
Kjære Postmottak AFK, og Kari-Marie Kloster, Det var under å stormerke at AFK svarer på innsynshenvendelse uten nekt og bortforklaringer. Jeg blev...
Se vedlagte saksdokumenter   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to this shipment, or...
Luftambulansekrisen
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/2163-24 Luftambulansefly i nord Dokument: Forsvarlig beredskap i nord - Luftambulansetjenesten Deres bestilling av innsyn i dokument 24 i sak...
Nytt regjeringskvartal
Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Sak: 17/3847-21 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet Dokument: Nytt regjeringskvartal - svar på oppdragsbrev Deres begjæring om innsyn i dokument 21...
Lederlønninger i Oslo kommune
Klage sendt til Oslo kommune av Herman Langvik den .
Vellykket.
Kjære Oslo kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav. Jeg skriver for angåened min innsynshenvendelse «Lederl...
Lønnsnivå i Politidirektoratet
Svar fra Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Hei,   Henviser til ditt innsynskrav av 16.juni der du ber om innsyn i navn, lønn og stillingsbeskrivelse for medarbeidere i direktoratet som tjen...
Hei Vedlagt oversikt over personer i Difi med over kr. 700 000,- i årslønn. Vennlig hilsen Endre Frimanslund seniorrådgiver M: 418 54 935 A: Skriv...
Se vedlagte saksdokumenter Mvh Bjerkreim kommune FYLKESRÅDMANNEN Næringsavdelingen Til kommunene i Rogaland Deres ref.: 28.03.2017 Saksbehandl...
Vedlagt oversendes etterspurt dokument fra offentlig journal. Med vennlig hilsen Annette Halvorsen Arkivkonsulent Dokumentsenteret Sandnes kommune h...
Veireno-saken
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Lederlønninger i Bergen kommune
Oppfølging sendt til Bergen kommune av Herman Langvik den .
Vellykket.
Kjære Olsvold, Bjarne Mohn, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Herman Langvik
Lønnsnivå i KMD
Oppfølging sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av Herman Langvik den .
Vellykket.
Kjære Jensen Finn, Tusen takk. Dokumentene er innhentet til bruk i borgerjournalistikk. Det er lang tradisjon for å publisere høye lønninger til pe...
Rettsavgjørelser Høyesterett 2010
Henvendelse til Norges Høyesterett, gjort av Gratis Rettskilder. Merknad av Herman Langvik den .
Vellykket.
Dere bør be om noe fra et lavere organ som allikevel danner rettspraksis, da høyesterettsdommer er mer offentlige enn andre dommer.
Sporveiens postjournal for 2018
Svar fra Sporveien Oslo AS til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Palantir i politiet
Svar fra Kripos til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbe...
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Politidirektoratet
Svar fra Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument, mottatt 20180818. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette skrivet. En...
Konkurskarantener
Svar fra Brønnøysundregistrene til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei Dokumentets vedlegg i Saksnr: 2018/805 er et listeprodukt som er gebyrbelagt jf. forskrift om gebyr til brønnøysundregistrene § 7, annet ledd....
Sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Ut-av-tåka (SSHF 2018)
Svar fra Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Til Rusinnsyn, Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling beklager sen tilbakemelding. Vedlagt er innhentet dokumentasjon. -----Opprinnelig meldi...
Vi viser til innsynsbegjæringer datert 19.5.2018 vedr sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021 og Kommunestyre -og fylkestingsvalget 2019.   Vedlagt...
Krav om innsyn i dokument 51 i sak 16/4005 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 14 første ledd. Meroffentlighet er vurdert. Vi gjør oppmerks...
Sak: 18/2999-3 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Høy...
Vedlagt er siste del av svar på din innsynsbegjæring.   Med vennlig hilsen Øyvind Omholt Alver Forretningskontroller //  Ytelsessavdelingen // S...