Vis og søk i henvendelser

  

178 innsynshenvendelser funnet

Per your request, here is the e-mail exchange between the Army and NATO-TV. Should you have any further questions about this matter, please contact Bre...
Etablering av permanent byggekostnadsprogram
Svar fra Bygg21 til Haavard Ostermann den .
Vellykket.
Hei  Vedlagt finner du Bygg21s mandat for perioden 2017-2019, samt følgebrev fra Kommunal- og moderninseringsdepartementet. Med vennlig hilsen Lars...
Cannabisforum Sør sin klage til Kringkastningsrådet
Svar fra Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Vedlagt oversendes all dokumentasjon som er registrert i vårt arkiv på de forhold som etterspørres.     Vennlig hilsen   Inge V. Bakken Fo...
FFI-project 1368
Henvendelse til Forsvarsdepartementet, gjort av Paul-Olivier Dehaye. Merknad av Paul-Olivier Dehaye den .
Vellykket.
This is a note for myself, or any other researcher who might come across this response. It includes interesting references to (at least) the following...
    Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjo...
Politiet har lov til å være for legalisering
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201600366, mottatt 20170206 16:25:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
HOD setter RIO på plass
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Sak: 17/248-6 Reaksjoner på innsamling av data Dokument: Mulige personopplysninger på avveie Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/248 er i...
Sak: 16/102-31 Foreningen Normal Norge Dokument: Spørsmål om menneskerettigheter og avkriminalisering av narkotika Deres bestilling av innsyn i dokume...
Klassekampens svertekampanje mot Normal Norge
Svar fra Datatilsynet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Hei, Se vedlegg Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 62 Postadresse: Postboks...
Kjære Rusinnsyn   Vi viser til din innsynsbegjæring datert 1. februar 2017. Vedlagt følger dokumentet du ber om innsyn i.   Mvh Bjarne Johan...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -2017/1137 i sak mottatt 02.02.2017 09:36:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er v...
Personvern og bruk av Google Analytics på nettsidene
Henvendelse til Aker sykehus, gjort av Iselin Fjeld. Merknad av Paul-Olivier Dehaye den .
Delvis vellykket.
The main goal of Google Analytics is to track down individuals and match them up with demographic information, so detailed statistics about usage can b...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -16/25858 i sak mottatt 26.01.2017 09:00:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er ve...
Hei Dere har fått dokument 20. Se vedlagt deres egen klage på at dere har fått dok. 20, men ikke dok 19. Hilsen Ketil Nordstrand avdeling psykisk he...
Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen
Henvendelse til Fernanda Nissen skole, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Svaret får meg til å tro at Apples standard iOS-lisensvilkår ikke gjelder for elever i osloskolen. Det gir mening hvis det er inngått avtaler mellom U...
Retretten 2016/2017 #1
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til innsynskrav. Vedlagt følger dokument 14/3126-19. Vi beklager lang saksbehandlingstid.   Hilsen Ketil Nordstrand avdeling psykisk hels...
Kontroll av Webanalyseverktøy fra 2011
Svar fra Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Hei,   Dokument 11/00906-2 er unntatt offentlighet jf offl § 24, tredje ledd, 1 pkt, og blir utlevert i sladdet versjon.   Avslag på krav om i...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 xx xx – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Utstyr brukt for GPS-merking av ulv?
Svar fra Statens naturoppsyn til P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Hei – Det vises til e-post av 09.01.17 og 16.01.17.   I e-posten spørres det om produsent og modellnavn på de halsbånd som benyttes i samband me...
Til Stian Øby Johansen,   Det vises til din innsynsbegjæring sendt 16. januar. Vedlagt følger dokumentet du har bedt om innsyn i.   Mvh  ...
Sender de etterspurte dokumentene på nytt.   Mvh Postmottak HOD Innspill til ny Stortingsmelding om rus Det er 15 år siden forrige Stortingsmeld...
Vi oppfatter det slik at denne henvendelsen fra deg kan avsluttes nå, og vi har lukket saken. Vennligst ikke svar på denne meldingen, med mindre du ha...
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring i sak 03/51088-1   Mvh   Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet   ./I3/ 61€66 Sosialminister I...
Personopplysninger til Google Skjemaer - avtaler og vurderinger?
Henvendelse til Nasjonalbiblioteket, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Dokumentlisten i saken finnes på OEP som https://oep.no/search/result.html?period=none&dateType=documentDate&caseDescription=&descType=both&caseNumber...
Hei!   Velferdsetaten viser til din henvendelse om innsyn i møtereferat fra møter vi har hatt med Stiftelsen Retretten av 26.12, samt mail av 6 og...