Vis og søk i henvendelser

  

261 innsynshenvendelser funnet

Korrespondanse mellom UD og FORUT
Oppfølging sendt til Utenriksdepartementet av Bistandsinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære Benjaminsen, Linn Siri, Tusen takk. Har vi fått alt vi ba om i denne henvendelsen? Med vennlig hilsen, Bistandsinnsyn
Skjenkebevilgning i Bergen 2017
Svar fra Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
    Med vennlig hilsen Kontor for skjenkesaker   Astrid K. Monsen Saksbehandler   e-post: [1][epostadresse] tlf.          53 03 57 76...
Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen
Henvendelse til Jernbaneverket, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet. Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/ Kildekode...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Klage Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse, 2017/138054...
Kjære Bjørg Sletten, 05.10.2017 ble det sendt svar til en annen epostadresse og dermed annen mottaker. Alle henvendelser fra Mimes Brønn MÅ besvares...
Svar på begjæring om innsyn datert 19.08.2017     Det vises til innsynsbegjæring datert 19.08.2017 fra [1][Innsyns-e-postadresse #405]   Ove...
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Oppfølging sendt til Nordkapp kommune av Allvis den .
Vellykket.
Kjære Randi Jørgensen, Takk! :-) Med vennlig hilsen, Allvis
Vi viser til din henvendelse av 02102017 der du ber om innsyn i følgende dokument fra region Midt:   2017/190137-001 I, datert 17.09.2017 - Bekymr...
  Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn: Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn.DOCX Vedlegg: V...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 5.10.17 der du be...
Sakstittel: Bekymringsmelding Saksnr: 2017/190168 Hallvard Nygård - Svar på innsynshenvendelse av 02102017 - Delvis avslag Vi viser til din henven...
  Hei! Oversender dokument i sak 2017/185396-1, bestilt 02102017.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinat...
Reisevaneundersøkelse Lauvvik-Oanes
Svar fra Forsand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Sjå vedlagte saksdokument   Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Hallvard Nygård Saksbeh. e-post: [epostadresse] Saksbeh. tlf.: 51700000 Dykk...
Statsbygg og Fisketorget på Rådhusplassen
Svar fra Statsbygg til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Hei   Vedlagt følger kopi av dokumentene som er begjært innsyn i.   Vennlig hilsen   Kjersti Kværner Hestetun   eiendomsforvalter Eiendoms...
Kjære Øyvind Øyen, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Øvelse Hovedstad 2017
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Kjære Postmottak, Hello KD. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Hei, viser til din henvendelse av 28.8.2017, der du ber om innsyn i komplett brukermanual for Vera og datamodell for Vera. Det gis innsyn, dokumente...
Sak: 16/2419-6 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark Dokument: Svar påstått misbruk av evalgsløsningen Vi viser til Deres begjæ...
Ministrenes lønn og personalmapper
Svar fra Statsministerens kontor til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
  Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen, Sann...
Innsyn i sak 2017/77
Svar fra Statens sivilrettsforvaltning til Navn Navnesen den .
Vellykket.
  Innsynskrav - sak 17/77: Innsynskrav - sak 17 77.PDF Samlet dokumenter: Samlet dokumenter.PDF Anonym Deres dato 28.08.2017 Deres referanse Vår...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til innsynskravet ditt i dokument nr. 89 i sak 200404010. Dette dokumentet er flyttet til dokument 200902791-1, og det gis innsyn i dette do...
Det vises til ønske om ytterligere begrunnelse for avslag i innsynsbegjæringer i dokumentene i saksnummer 16/2571, 16/2521 og 10/464 som omhandler av...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender. Dersom du har...