Vis og søk i henvendelser

  

312 innsynshenvendelser funnet

Ruters utredning av trikk i Skovveien
Svar fra Ruter AS til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
    Innsyn i Ruters ref. 2009/4408-54 er innvilget, og dokumentet/dokumentene følger vedlagt. Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til Ruters...
Kommunikasjon om filmen Empty Socks fra 1927
Henvendelse til Nasjonalbiblioteket, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Kommunikasjonen med Disney handler om to Filmer, Empty Socks fra 1927 og Tall Timer fra 1928. For å beholde åndsverksvern i USA på den tiden måtte en...
Hei,   Vi har allerede tidligere gitt innsyn i dokument 16/4005-20.       [1]cid:image001.png@01D19BB2.AA725A80 Vennlig hilsen Liv Minde...
Utdanningsetatens strategiske plan for 2018
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Åpen skole den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Offentlig søkerliste ønskes
Henvendelse til Akershus fylkeskommune, gjort av Ørvar Sigfusson. Merknad av Ørvar Sigfusson den .
Vellykket.
Akershus fylkeskommune ville ikke sende offentlig søkerliste til Mimes brønn og brukte seg av min personlige E-post adresse. Jeg har sendt klage om de...
Sak: 17/153-14 Sikringsprosjekt - Sikringstiltak i regjeringsbygningene Dokument: Flytting av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien - Uttalelse...
PBE: Trikk i Skovveien
Svar fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
Personvern for kvinner i prostitusjon
Svar fra Datatilsynet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Sak: 16/4206-2 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge Dokument: Anmodning om møte med Amnesty International Vi viser til...
Hei, Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til ditt innsynskrav datert 15.11.2017 som du fikk innsyn i, og din epost av 26.11.2017 hvor du informer...
Skatt på inntekt fra prostitusjon
Svar fra Skattedirektoratet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Hei Marte. Vedlagt dokumentet du har bedt om innsyn i.  Med vennlig hilsen/Kind regards Øystein Hov Seniorskattejurist Skattedirektoratet Rett...
Hei Vedlagt følger behandling av klage fra Olivia Paulsen på vedtak om delvis avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtak...
Oppstilling lønn testledere
Svar fra Brønnøysundregistrene til Lisen Johansen den .
Vellykket.
Hei Ved Brønnøysundregistrene har vi pr i dag følgende testledere: Alder 52 år, deleksamen fra universitet/høgskole, lønn kr 623 500,- Alder 37 år, Ba...
Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen
Oppfølging sendt til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Delvis vellykket.
Kjære Ruseløkka skole, Viser til sak 17/09753-2, og ber dere oversende dette svaret både til Utdanningsadministrasjonen og Fylkesmannen i Oslo og Ake...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Oppstilling av lønn testledere
Svar fra Direktoratet for e-helse til Lisen Johansen den .
Delvis vellykket.
Hei! Vi bruker kun testleder som arbeidstittel og har ikke oversikt over hvor mange av våre ansatte som bruker slik tittel i dag. Vi har imidlertid id...
Oppstilling av lønn testledere
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Lisen Johansen den .
Vellykket.
Hei. Beklager. Ser at en 0 har forsvunnet i mitt svar, jeg korrigerer. Pr nå har Utlendingsdirektoratet 3 testledere. Alder 43, årslønn kr 800.000,-....
Dataene brukt i artikkel hos Dalane Tidende: http://dalane-tidende.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=23298 "Ni av ti morgontog var forseinka" Ut...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Valgdirektoratet, Takk for oppklaring. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Oppfølging sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Kjære HSORHF PB Postmottak, Takk for grundig svar og utlevering av flere dokumenter. Med ønske om en god helg/uke. Med vennlig hilsen, Geir El...
Kjære Toril Anita Espe, Tusen takk. Ønsker deg en god helg. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Vi viser til innsynsbegjæring i - Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt - Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter -...
Supplement til forrige besvarelse:   -          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen Norad har ingen avtaler med Evalueringsa...