Vis og søk i henvendelser

  

113 innsynshenvendelser funnet

Hei! Viser til ditt innsyn i Forsvarets lønnsadministrasjons saksdokument. Innsynet er mottatt, og under behandling. Du vil få svar hos oss i løpet...
Opprettelse av stillingen Viseadministrerende direktør
Svar fra Norsk Helsenett til Jens P Enger den .
Venter på kategorisering.
Til Jens P Enger Dokumentet 17/04114-33 Innsynsbegjæring - Opprettelse av stillingen viseadministrerende direktør for saken Innsynsbegjæringer angåen...
Oversikt over representanter og verger i hele landet
Oppfølging sendt til Statens sivilrettsforvaltning av Navn Navnesen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Kristine Hagtvedt Holte, Takk for kopi av at dere har sendt min klage til Det kongelige Justis- og Beredskapsdepartementet. I mellomtiden tre...
Innsyn i sak 2015/4179
Svar fra Statens sivilrettsforvaltning til Navn Navnesen den .
Svært forsinket.
Takk for din henvendelse.   Krever henvendelsen din skriftlig saksbehandling, vil du få svar pr. brev (ikke e-post). Du må oppgi navn og adresse f...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Henvendelsen videresendes for behandling.   Vennlig hilsen Trondheim kommune   The inquiry is being forwarded for further handling.   Wit...
Bergen kommunes kommunikasjon med valgstyre og valgdirektorat
Klage sendt til Bergen kommune av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Bergen kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Bergen kommune sin håndt...
Valgdirektoratets kommunikasjon med valgstyret i Oslo
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Valgdirektoratets kommunikasjon med New Voting Technology og Henrik Nore
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Konsulentbistand – reetablering av infrastruktur - høst 2016
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
IKT sårbarhetskartlegging i Valgdirektoratet
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Rapportering - etatsstyring 2017 i Valgdirektoratet
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Sikkerhet i eInnsyn
Svar fra Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT til Olivia Paulsen den .
Venter på svar.
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Geographical positions of Siem Pilot
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Arne Semsrott den .
Venter på kategorisering.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart s? snart som mulig. E-postm...
Amfibiekjøretøy til Sivilforsvaret
Henvendelse sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Forsinket.
Jeg ber om innsyn i alle dokumenter som omhandler pilotprosjekt for amfibiekjøretøy i Sivilforsvaret.
Sykkel-VM
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Forsinket.
Automatisk svar
Se vedlegg.   Klage på delvis avslag på krav om innsyn i offentlig dokument er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokumentet...
Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Vi viser til dine krav om innsyn i dokumenter etter offentlighetsloven.   Vedlagt følger foreløpig svar på dine innsynskrav.   Vi vi...
Kjære Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver...
Avgangen til Thomas Bagley
Oppfølging sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Kjære Maria Olsen, Disse dokumentene er ikke relatert til avgangen til Thomas Bagley. Kan dere benytte korrekt epostadresse når dere oversender dokum...
Kunnskapsministerens arbeidskontrakt og kalender 2017
Oppfølging sendt til Kunnskapsdepartementet av Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Kjære Smogeli Ellen Carine, Er det en del av kalenderen som ikke er offentlig? Isåfall ber jeg om et juridisk korrekt svar med henvisning til paragra...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...