Vis og søk i henvendelser

  

177 innsynshenvendelser funnet

Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Det ligger mange dokumenter i saken, hvilken dok, gjelder? Mvh Postmottak HOD -----Opprinnelig melding----- Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsy...
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.   Ikke svar på denne e-posten. Henvendelser om innsyn kan rettes til [1][Helsedirekt...
Risikoanalyse for helse- og omsorgssektoren
Svar fra Helsedirektoratet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.   Ikke svar på denne e-posten. Henvendelser om innsyn kan rettes til [1][Helsedirekt...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Jeg ønsker innsyn i hvordan Byrådet i Oslo skal behandle klager som kommer inn om manglende svar på henvendelser sendt t...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne klagen videre til personen som vurderer innsynklager til byrådet. Jeg skriver for å klage på...
Takk for brevet. Vi sender det til rett avdeling. Direktoratet for e-helse Pb. 6737 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse:  Verkstedveien 1, 027...
Din e-post er mottatt i Helsetilsynet. Dersom den skal f?lges opp vil den bli journalf?rt eller videresendt internt i organisasjonen. ?pen e-post er us...
Norsk Helsenett SF 2017
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Medisinsk cannabis hos Helsedirektoratet
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Rusinnsyn, Av ulike grunner har vi ikke klart å gi dere svar innen gjeldende frister. Vi beklager dette. Det gis delvis innsyn i avgjørelsene på søk...
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegmelding, rin...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Oslo kommune sin...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Viser til mottatt klage relatert til innsyn etter Offentleglova   Sykehuspartner jobber med å klargjøre dokumenter i forbindelse med din innsynsbe...
Medisinsk cannabis hos Statens legemiddelverk
Svar fra Statens legemiddelverk til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Nedenfor følger de opplysningene som vi kan gi ut i forbindelse med disse søknadene om medisinsk cannabis. Antall, hvilket produkt det ble...
Hei!   KMD er kjent med at Sivilombudsmannen har en lignende sak til behandling. KMD vil ta saken til vurdering når Sivilombudsmannens uttalelse i...
Kaos i Hakadal
Svar fra Statens vegvesen, Region øst til Kari Larsen den .
Venter på kategorisering.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt til saksbehandler.   E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegme...
Kjære rusinnsyn   Jeg har muligens ikke vært nøye nok med å forklare hvordan man kan kreve innsyn i dokumenter eller saker og prøver igjen.  ...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.01.2018   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsynet Avdel...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.01.2018   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsynet Avdel...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.01.2018   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
Parkering forbudt, Shelltomta ved Vargveien, Hakadal
Svar fra Nittedal kommune til Rune Bjørnson den .
Venter på kategorisering.
Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din.    Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.   Med vennl...
Ruskontrakter i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Klage på nekt om innsyn i informasjon om ansettelse på Rud vgs.
Henvendelse til Akershus fylkeskommune, gjort av Ørvar Sigfusson. Merknad av Ørvar Sigfusson den .
Svært forsinket.
Påpekte min misnøye med handterings mangel hos Fylkesmannen og voila brevkopi fra Fylkesmannen til Fylkeskommunen kom i lufta. Der Fylkesmannen krever...
Antall ruskontrakter i 2017 på landsbasis og gjennomføringsrate
Klage sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Mal for ruskontrakt i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Din henvendelse til [Agder politidistrikt henvendelses-e-postadresse] er mottatt. Henvendelser via vårt e-postmottak blir videresendt og fulgt opp på...