Vis og søk i henvendelser

  

257 innsynshenvendelser funnet

Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement
Oppfølging sendt til Universitetet i Oslo av Bård Magnus Fauske den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Gina Kristine Berg Purrer denne! Kva er status på innsynskravet? Med vennlig hilsen, Bård Magnus Fauske
Din e-post er mottatt av Alstahaug kommune, post/arkiv
Samarbeidsavtale om leie av sykehjemsplass for 2016
Henvendelse sendt til Dønna kommune av Bård Magnus Fauske den .
Venter på svar.
Kjære Dønna kommune Eg ber i medhald av offentleglova om innsyn i "Inngått samarbeidsavtale om leie av sykehjemsplass for 2016 mellom Alstahaug kommu...
Valg av nye trikker i Oslo
Svar fra Ruter AS til Monica Stensrud den .
Svært forsinket.
Takk for henvendelsen.   Den er mottatt av arkivet i Ruter As. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt, vil bli journalført og viderefor...
Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal saksbehandlingsti...
Politiets IKT-tjenester Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via [Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>. E-po...
Skattedirektoratet og GDPR
Svar fra Skattedirektoratet til Herman Langvik den .
Forsinket.
  Hei,   Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.   Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne e...
Ber HOD følge opp innsynssak med SSHF
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Kjære Kriminalomsorgsdirektoratet, Oslo fengsel bryter frister om innsyn etter offentleglova. Kan dere følge opp denne saken med dem: https://www.m...
Kjære Oslo kommune, utviklings- og kompentanseetaten, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å k...
Kjære Trond Nygard-Sture, Flott. Kan jeg få en tidsangivelse for svar? Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Nye trikker i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Monica Stensrud den .
Svært forsinket.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Hei,   Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig.   På forhånd takk!   Med hilsen   Justis- og beredskapsdepartementet Administr...
Det vises til din henvendelse 13.5.18, og du gjøres for ordens skyld oppmerksom på at en eventuell oversendelse til Justisdepartementet må du selv b...
+-----------------------------------+ |Akershus fylkeskommune | |Vår ref:      2016/8292 - 26 | |Sendt:         24.05.2018 | +---------------------...
Fedje kommunes rutiner for journalføring
Svar fra Fedje kommune til Monica Stensrud den .
Forsinket.
Eg får dessverre ikkje svart deg på dette i dag, men vil gje deg eit svar over helga. Mvh Signe Råheim Fedje kommune -----Opprinnelig melding----- F...
Støtte for norsk språk i Betalingstjenestedirektivet?
Svar fra Finansdepartementet til P. Reinholdtsen den .
Venter på kategorisering.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Leverandører av IKT-tjenester til politiet
Svar fra Politiets IKT-tjenester til Marte Nilsen den .
Venter på svar.
Politiets IKT-tjenester Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via [Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>. E-po...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Sporveien og GDPR
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Forsinket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
UDIs korrespondanse med International Organization for Migration
Klage sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utle...
Palantir hos POD
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på svar.
Kjære Politidirektoratet, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Dokumenter og korrespondanse som omhandler Palantir i 2017 og 2018...
Palantir hos Politiets IKT-tjenester
Svar fra Politiets IKT-tjenester til Olivia Paulsen den .
Venter på svar.
Politiets IKT-tjenester Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via [Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>. E-po...
Palantir hos Oslo-politiet
Svar fra Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Venter på svar.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...