Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

2069 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hol kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Til Tarjei Leer-Salvesen, Dokumentet 19/03006-2 Svar på innsynsbegjæring for sak Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven - Reglement for folkeva...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gaular kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei !   Gaular kommune har ikkje eige reglement for folkevalde. Vi vert også ein del av Sunnfjord kommune frå 01.01.2020, så vi avventar reglement...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bømlo kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2007/2324 Med helsing Aud Gunn Løklingholm | Assisterande rådmann e-post: [epostadresse] Sak nr DVår saksbehandlar: Aud Gunn Løklingholm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjemnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt finner du reglement for folkevalgte i Gjemnes kommune. Med vennlig hilsen Kristin Lie Servicekontoret Gjemnes kommune -----Opprinnelig...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Oppfølging sendt til Steigen kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Kjære Tordis Sofie Langseth, Takk uansett, selv om dette ikke er helt nytt. Jeg skriver ikke konkret om kommunen deres nå, men har bestilt slike doku...
Hei! FORRETNINGSORDEN FOR ALLE POLITISKE ORGAN I SØR-FRON § 1. INNKALLING TIL MØTE Ordfører/organets leder setter opp eller godkjenner saksliste og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Beiarn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger reglement for Beiarn kommunestyre. Vennlig hilsen Laila Gabrielsen Servicetorget -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salve...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bardu kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlegger etterspurt reglement. Reglementet finnes også på vår hjemmeside: https://www.bardu.kommune.no/reglementer-og-forskrifter.158511.no.htm...
Gjeldende reglement for alle utvalg mm samt godtgjøringsreglement finner du her:  [1]https://www.steinkjer.kommune.no/reglement.464135.no.html   M...
Se vedlegg mvh Birger Bjørnstad Rådgiver Kvæfjord kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1...
Hei   Bjerkreim kommune sitt reglement for godtgjersle til folkevalde ligg ute på kommunen si nettside (under politikk og valg, politikarside):...
Helsing Lisbeth Moltu Espeseth konsulent Dokumentsenter og politisk sekretariat Tlf. 70081300 Mob. 47508975 www.heroy.kommune.no -----Oppri...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Seljord kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Eg viser til din innsynsførespurnad og sender deg "Reglement for Seljord kommunestyre" Med venleg helsing Bente Widenoja Sudbø Arkivleiar Seljord komm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lierne kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
LIERNE KOMMUNE Merete Gjertsås Stabsleder 74 34 34 29 / 951 25 067 www.lierne.kommune.no  / www.lierne.no Mottatte og sendte e-poster blir arkivert i...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Eidsberg kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Reglement Eidsberg kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: EID Postboks Postmottak Sendt: tirsdag 25. juni 2019 07:02 Til: Tone Åsrud Reime <[epos...
Mvh Marit Lundgren Røvik Lærling Sentralt arkiv Tlf: 74 83 38 63 www.stjordal.kommune.no -----Opprinnelig melding----- Fra: Ovesen Hanne Elin Send...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bjugn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Viser til mail av 24.06.19.   Sender over reglement for folkevalgte som er gjeldende pr. i dag.       Med hilsen Anne M. Standahl k...
Din henvendelse er mottatt og registrert på vårt saksnummer 2019/1405 til saksbehandler Silvia Annette Siri. Med vennlig hilsen/ dearvuođaiguin/ Ystäv...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Farsund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
[1]https://www.farsund.kommune.no/politikk/politiske-reglement   Hei. Det andre dokumentet i liste du finner her, er reglementet for folkevalgte...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lyngen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Vedlagt følger regelverk for folkevalgte. Ha en fin dag videre 😊 Med vennlig hilsen Lyngen Kommune Hanne Drøge Jacobsen Sekretær Tlf 400285...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Skedsmo kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt lenke til Skedsmo kommune sitt reglement for folkevalgte. [1]https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Politiske-rad-og-utvalg/ Du v...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sauda kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  ArkivReferanse:#d0a4dabed94a4b9da831e694fd4fd63a2016000286#ACOS.WEBSAK# Fædrelandsvennen AS Postboks 369 4664 KRISTIANSAND S v/Tarjei Leer-Salvese...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vågan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei igjen Du finner det du ber innsyn i på Vågan kommune sine hjemmesider under politikk og i møtekalenderen under siste avholdte kommunestyret sitt m...
Viser til innsynsbegjæring. Vedlagt er reglementet jeg tror du ber om.   Med vennlig hilsen   Are Ausland Fagansvarlig politisk sekretariat...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Molde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei,   Det vises til henvendelse datert 24.6.2019 hvor det bes om innsyn i kommunens reglement for folkevalgte.   Molde kommune har pr i dag f...