Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

1408 innsynshenvendelser funnet

Sporveien og GDPR
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei   I tråd med Fylkesmannens vedtak datert 15. august 2018 sender vi her vedlagt usladdet versjon av presentasjonen «GDPR i Sporveien 20172012»....
Vi viser til din henvendelse av 21082018 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2016/257882-001 Beslutning Du får innsyn i dokumentet. Vår vu...
Alle gyldige eiendommer i Norge
Svar fra Statens kartverk til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Csv-fil med alle bestående matrikkelnumre i Norge i dag (kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer) er delt på vår N...
Svar på innsynshenvendelse av 28.08.2018 - Saksnr: 2018/79156 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:  2018/79156-3...
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Oppfølging sendt til Forsvarsdepartementet av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Deres ref. 2018/1577-3. Kjære Forsvarsdepartementet, Tusen takk for svaret og PDF med plakaten. Jeg fryktet mine henvendelser var gått tapt etter a...
Postjournal for 2008 - 2016, Marker
Svar fra Marker kommune til Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Hei Som nevnt tidligere har vi 2008-2015 i papirversjon og de er ikke elektronisk tilgjengelig. Fra 2016 vil du finne de på vår hjemmeside ved å klikk...
Munkebotn - Risiko og sårbarhetsanalyse
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Hei, Viser til innsynsbegjæring og sender relevante dokumenter. Med vennlig hilsen Ågot Lervik Fagkonsulent arkiv Bergen kommune, Vann- og avløpset...
Alle som tjener over 700 tusen i Ruter
Svar fra Ruter AS til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
  Juridisk avdeling Ruter AS pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Sakstittel: TOM CHRISTIAN TONHEIM Saksnr: 2016/109070 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.2018 der du b...
Sakstittel: SINDRE STRANDOS - Saksbehandling Saksnr: 2016/181800 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...
Sakstittel: LINN MAREN OMDAL - Saksbehandling Saksnr: 2017/12661 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...
Kafé Losen i Fedje kommune og ordførerens korrespondanse om kaféen
Svar fra Fedje kommune til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Du er satt som kopimottaker på sak 2018/7281 Vennlig hilsen Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Sakshandsamar, telefon...
Viser til henvendelse 21.8.18 hvor du ønsker innsyn i følgende rapport: - 2017/17358-006, datert 13.10.2017 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER T...
  Juridisk avdeling Sporveien AS pb 2857 Tøyen 0608 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postbok...
Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy
Svar fra Brønnøy kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger åttende og siste forsendelse - datert 01.05.14 - 13.04.15 , da håper jeg at du har fått alt det du etterspurte. Ha en fin dag...
Vi viser til din e-post 14. august 2018 hvor du ber om innsyn i "Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister" Inn- og...
Postliste i henhold til arkivlovens bestemmelser
Oppfølging sendt til Sykehusinnkjøp HF av Bendover den .
Vellykket.
Kjære Post, Takk skal du ha. Med vennlig hilsen, Bendover
  Viser til innsynsbegjæring 201802994 og oversender som anmodet dokumenter tilknyttet DSOP prosjektet som politiet deltar i. Beklager sen respons...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 5 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/175937 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 14/08-2018 der du...
Helsedirektoratets tilsyn med tilskuddsordningene
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Til Rusinnsyn, Dokumentet 18/11723-4 Begjæring om innsyn etter offentligloven - Klage over avslag for sak Rusinnsyn - Begjæring om innsyn i driftstil...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Hei Datatilsynet har mottatt en avviksmelding fra Bergen kommune, se vedlegg. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………...
Lønninger ved UiB
Svar fra Universitetet i Bergen til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Hei Vi viser til ditt innsyn av 8. juli. Vedlagt følger svar på innsyn i gjennomsnittlig årslønn etter stillingskode ved UiB.   Mvh Robert Kjæ...
Viser til din henvendelse 14.8.18 med begjæring om innsyn i følgende dokument: - 2015/256878-003 U, datert 22.12.2015 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETT...