Vis og søk i henvendelser (page 4)

  

2066 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Tolga kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/628-2 Løpenr: 4814/19 Saksbehandler: Birgit Svendsen Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Birgi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nærøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt ligger Folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019 - vedtatt 17.12.15 – for Nærøy kommune.       [1]cid:image001.jpg@01CC46C7.BE58D230Nærøy Ve...
Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.07.2019   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Førstekonsulent Mattilsy...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sortland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Alle reglement for politikere og politisk virksomhet ligger på vår hjemmeside. Legger ved link til aktuell side:   [1]https://www.sortland.kommune...
Hei   Beklager litt sent svar på denne henvendelsen.   Vedlagt er reglementene for politikere i Aurskog-Høland kommune. Disse er også tilgjeng...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Roan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger vedtatte reglement for godgjørelse til folkevalgte i Roan kommune. Roan kommune Iren Aronsen Viken Konsulent -----Opprinnelig melding-...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar fra Kristiansund kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei Hallvard Jeg jobber med å skaffe deg informasjonen du ønsker innsyn i. Jeg har ikke direkte tilgang til disse dataene, men vil sørge for at levera...
Det vert vist til vedlagte skriv.             Med venleg helsing   Birte Rine Young Fagansvarleg arkiv Øygarden kommune   Tel...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lenvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Beklager sent svar. Du har bedt om innsyn i kommunen reglement for folkevalgte. Reglementet for Lenvik kommune ligger vedlagt. Mvh   [1...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Råde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Det vises til deres henvendelse av 24.juni om innsyn i reglement for folkevalgte. Vedlagt følger gjeldende utgaver av våre reglementer.  ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sel kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2008/937 Vennlig hilsen Solveig Viktoria Olstad | Konsulent politisk sekretariat e-post: [epostadresse] Tarjei Leer-Salvesen Vår dato: 08...
Vi viser til din henvendelse av 07072019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2018/99504-1, datert 03.05.2018 Beslutning Du f...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Iveland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Delvis vellykket.
Hei!   Iveland kommune har ingen flere egen reglement enn de som ligger på hjemmesiden.   Med vennlig hilsen Sten A. Reisænen Rådmann M +4...
Lønnsnivået og lønnsutvikling i Avinor AS
Svar fra Avinor AS til Reomontoralius den .
Svært forsinket.
Vedlagt er oversikt over konsernledelsen siste 5 år. Når det gjelder lufthavnsjefer er det en noe større jobb, og det er ferietid og færre på jobb. Jeg...
Hei! Må bare beklage at det har tatt så lang tid før din e-post har blitt besvart. Men her har du i hvert fall det gjeldende reglementet for folkevalg...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fusa kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Reglement ligg på heimesida til kommunen. Etiske prinsipp for folkevalde - del av Personalpolitiske retningslinjer for Fusa kommune (pkt. 1.9) "Godt s...
Viser til henvendelse vedr. ovennevnte og oversender gjeldende reglement.   (Ny politisk struktur og nytt reglement er vedtatt våren 2019, med ikr...
Vedlagt følger reglement for kommunestyret i Midtre Gauldal. Vi har ingen tilleggsreglement. Mvh Margret Innset Buberg rådgiver tlf. 72403017 ----...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hobøl kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Tarjei! Beklager sen tilbakemelding. Vedlagt ligger Hobøl kommunes reglement for folkevalgte. Vi har ikke noe tilleggsreglement som du etterspø...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Værøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Se vedlegg Med vennlig hilsen Hege Tangen Christensen Rådmann Værøy kommune Tlf 754 20 604/ 986 34 837 -----Opprinnelig melding----- Fra: P...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Songdalen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei   Etter forespørsel sender jeg link til Songdalen kommune sitt politisk reglement: [1]https://www.songdalen.kommune.no/politikk-og-administr...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Stor-Elvdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
+------------------------------------------------------------------------+ |Stor-Elvdal kommune | |Vår ref:      2019/175 - 0 | |Dato:         03.07...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Rygge kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei!   Vedlagt oversendes kommunestyrets behandling av sak om reglement for folkevalgte samt gjeldende reglement.     Hilsen   Anne-Mona...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Moss kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Her finner du gjeldende reglementer og retningslinjer for opplysningsutveksling for Moss kommune.. https://www.moss.kommune.no/politikk/for-pol...