Vis og søk i henvendelser (page 3)

  

2066 innsynshenvendelser funnet

Hei Tor med hammeren, Dokumentet 19/01914-2 Svar på forespørsel om innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi...
  Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019: Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019.PDF image001: image001.PDF Rapport miljøovervåkni...
Hei Det vises til innsynsbegjæring av 25. juli. Begjæringen er stilet til riktig adresse. Jeg i finner ingen journalposter adressert slik som det...
Med vennlig hilsen Meldal kommune   Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig epost registreres i vårt sakssystem og dermed synlig på postlista til Melda...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Henvendelse sendt til Ørland kommune av Tor med hammeren den .
Svært forsinket.
Kjære Ørland kommune, Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019. M...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Henvendelse sendt til Selbu kommune av Tor med hammeren den .
Svært forsinket.
Kjære Selbu kommune, Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019. Me...
Hei. Sender som avtalt fjerde og siste del av filene du har søkt innsyn i. Sentralbord Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known...
Hei Oversender dialog med Trønderenergi i 2019. Med hilsen Agdenes kommune v/ Fellestjenesten Tlf: 72 49 22 00 E-post: [Agdenes kommune henven...
Vi har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet i henhold til Offentleglova, Forvaltningsloven og Arkivloven. Med vennlig hilsen Midtre Gauldal k...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Solund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Eg sender våre reglement for kommunestyre og formannskap. Venleg helsing Konsulent/Arkivleiar --------------------------------------------...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Øksnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  -------------------------------------------------------------------------- Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tilte...
Att. Tarjei Leer Salvesen. Det vises til e-post av 24.06.19 og vedlagt oversendes; 1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte (18/401) 2. Regleme...
Viser til din henvendelse 23.07.2019 vedr Rapporter og regnskap for 15 millioner i bistandsmidler til Fredrikstad kommune/Fredskorpset i årene 2011-201...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Skiptvet kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Mvh Skiptvet kommune Evy Ruud eng 41420226
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Naustdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Hei   Viser til epost av 24.06.19 med forespørsel om reglement for folkevalde og sender vedlagde gjeldande reglement.   Beklager seint sv...
Innsyn i dom
Svar fra Sør-Trøndelag tingrett til Anonym den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt oversendes avgjørelse i ovennevnte sak.   Med hilsen   Line Søraker Rådgiver Sør-Trøndelag tingrett Tlf: 73 54 24 00 [1][eposta...
  9900: Reglement for politiske og partssammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godgjørelse til folkevalgte.pdf Unjárgga gielda/ Nesseby kommun...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Mandal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Takk for spørsmål - og beklager at svaret kommer noe seint. Alle gjeldende reglementer finnes på kommunens nettsider - her er lenke: [1]https://www.m...
Kjære Christian Tønnevold, Er klagesaken oversendt Fylkesmannen slik jeg ba om i forrige mail? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Kjære Christian Tønnevold, Venter enda svar på "Sak 2018/21782, Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF". Dere er kraftig i...
Innsynsbegjæring 30.07.2018 i -18/14381-4 - Innsynskrav
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Viser til krav om innsyn. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har funnet ytterligere én sak som er relevante for dette kravet, vedlagt 1999/4780....
Hei Se vedlagte dokumenter - 2018/996-1, datert 2018-11-22 for innsyn. Vedlegger også dokument 18/966-9 som oppsummerer høringsinnspillene .  ...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Saken er oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.