Konsesjonskrav gjeldsportaler

The request was successful.

Kjære Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Innsynsbegjæring gjelder alle dokumenter til Gjeldsregisteret AS (som Evry Norge står bak) og Norsk Gjeldsinformasjon AS (som Finans Norge står bak).

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-1 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Gjeldsinformasjonsloven - Krav om politiattest - Kommentarer

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Ministry of Children, Equality and Social Inclusion request email]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-25 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Gjeldsinformasjonsloven - kravet om politiattest - Tilbakemelding

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 25 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-26 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Gjeldsinformasjonsloven - Kravet om politiattest - Oppdatering av nettsider - Tilbakemelding

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 26 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

2 Attachments

Sak: 17/5036-22 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Oversendelse av firma- og politiattester

Deres begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Oversendelse av firma- og politiattester

Innsyn avslått: 2018 02 Politiattest Johan E. Nygaard
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: 2018 02 Politiattest Kolbjørn Haarr
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn gitt: 2018 02 Gjeldsregisteret AS - Firmaattest

Innsyn avslått: 2018 02 Politiattest Anette Ottar
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

2 Attachments

Sak: 17/5036-32 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Daglig leder i Gjeldsregisteret AS - Informasjon

Deres begjæring om innsyn i dokument 32 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Vedr

Innsyn gitt: 2018 CV-Egil Årrestad

Innsyn avslått: 2018 Politiattest-Egil Årrestad
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-43 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Tillatelse til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 43 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-42 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Tillatelse til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 42 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

7 Attachments

Sak: 17/5036-3 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak

Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: VS Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak

Innsyn gitt: Vedlegg 4 q3-2017-reporting

Delvis innsyn: Vedlegg 5 - Tjenestebeskrivelse gjeldsinformasjon fra finansforetak
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 6 - Gjeldsinformasjonsforetak - Vedtekter per stiftelse
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Delvis innsyn: Søknad om tillatelse fra EVRY - Gjeldsinformasjon
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Vedlegg 1 - EVRY-forretningsetiske-retningslinjer-code-of-conduct

Innsyn gitt: Vedlegg 2 - EVRY-forretningsetiske-leverandorvilkar

Innsyn gitt: Vedlegg 3 - EVRY_2016_annrapp

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

3 Attachments

Sak: 17/5036-29 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Norsk Gjeldsinformasjon - Utfyllende svar

Deres begjæring om innsyn i dokument 29 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Norsk Gjeldsinformasjon - utfyllende svar

Innsyn avslått: Utfyllende svar til BLD om konsesjonssøknaden_ endelig, 20180502
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Kantega, den enkle bistandsavtalen, 20180216

Innsyn gitt: API - Debt information from financial institutions v1p0

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-35 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven - Anmodning om presisering

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 35 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Furuknap Brita Gjerløw, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

2 Attachments

 

Viser til innsynsbegjæring datert 27.06.2018 om innsyn i alle dokumenter
vedrørende Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Da innsynskravet er noe omfattende, vil orientere om at det vil ta noe tid
å behandle dette. Du vil motta dokumenter etter hvert som disse behandles.

 

 

 

 

 

 
Barne- og

likestillingsdepartementet
 
Brita Gjerløw  Furuknap
seniorkonsulent

 

Telefon 22 24 24 96|Mobil: 97600273

[epostadresse]
  [1]www.regjeringa.no/bld | [2]BLD på Facebook | [3]BLD på
Twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringa.no/bld
2. https://www.facebook.com/barnedep/
3. https://twitter.com/bldep

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-28 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - anmodning om ytterligere opplysninger

Deres begjæring om innsyn i dokument 28 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - anmodning om ytterligere opplysninger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

7 Attachments

Sak: 17/5036-8 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Norsk Gjeldsinformasjon AS

Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Innsyn avslått: Konsesjonssøknad - Norsk Gjeldsinformasjon AS - Fortrolig
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Konsesjonssøknad, Norsk Gjeldsinformasjon, signert, 20171222
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Vedlegg 1 Firmaattest, Norsk Gjeldsinformasjon AS, 20171222

Innsyn gitt: Vedlegg 2 Samordnet registermelding (nytt styremedlem), 20171222

Innsyn gitt: Vedlegg 3 Vedtekter for Norsk Gjeldsinformasjon AS

Innsyn gitt: Vedlegg 4 Stiftelsedokument for Norsk Gjeldsinformasjon AS

Innsyn gitt: Vedlegg 5 Firmaattest for Finans Norge Servicekontor, 20171222

Innsyn gitt: Vedlegg 6 Vedtekter for Finans Norge Servicekontor

Innsyn gitt: Vedlegg 7 Årsregnskap 2016 Finans Norge Servicekontor

Innsyn avslått: Vedlegg 8 Styrets instruks, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 9 CV Evy Ann Hagen
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 10 Politiattest, Evy Ann Hagen, 20171214
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 11 CV Jan Digranes, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 12 Politiattest, Jan Digranes, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 13 CV Erik Johansen, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 14 Politiattest, Erik Johansen, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 15 CV Eivind Gjemdal, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 16 Politiattest, Eivind Gjemdal, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 17 Daglig leders instruks, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 18 CV Svein Ove Karstensen, 20171211
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 19 Politiattest, Svein Ove Karstensen, 20171212
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 20 Instruks for complianceansvarlig, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 21 Løsningsskisser
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 22 Funksjonell kravspesifikasjon
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 23 Styrets policy for risikostyring og internkontroll
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 24 Mal for risikovurderinger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 25 Mal for internkontroll oppfølging
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 26 Mal for risikorapportering
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 27 Mal for compliancerapportering
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 28 Overordnede retningslinjer for personvern
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 29 Mal for risikovurdering på personvernområdet
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 30 DPIA (Dato Protection Impact Assessment)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 31 Mal for risikomatrise for personvern
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 32 Avviksskjema
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 33 Rutine for å verifisere av kunder har hjemmel for å gjøre oppslag i portalen
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 34 Taushetserklæring
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 35 IKT strategi
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 36 IKT-retningslinjer
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 37 Mal for vurdering av systemkritikalitet
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 38 MAL for IKT risikoanalyse
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 39 MAL for intern avviks- og hendelsesrapportering
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg til konsesjonssøknad, Norsk Gjeldsinformasjon AS, 20171222
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-27 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Anmodning om utfyllende opplysninger

Deres begjæring om innsyn i dokument 27 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak, spørsmål om utfyllende opplysninger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

5 Attachments

Sak: 17/5036-31 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Besvarelse

Deres begjæring om innsyn i dokument 31 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Innsyn avslått: Søknad om konsesjon gjeldsregister - Svar til spørsmål fra BLD
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Delvis innsyn: RE 175036 Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - anmodning om ytterligere opplysninger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 1 - eksempel på risikorapport
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 2 - Informasjon
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Anette.OttarProfile

Innsyn gitt: Johan E.NygaardProfile

Innsyn gitt: KolbjørnHaarrProfile

Innsyn gitt: API - Debt information from financial institutions v1p0

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret Bilag 1 Tjenesteutvikling - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret Bilag 2 Tjenesteproduksjon og forvaltning - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret Bilag 3 Administrative fellestjenester - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Gjeldsinformasjon - Definisjoner - v1.0
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-37 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven - Redegjørelse og informasjon

Deres begjæring om innsyn i dokument 37 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: SV Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-38 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven - Redegjørelse til mottatt henvendelse

Deres begjæring om innsyn i dokument 38 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: SV Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

1 Attachment

Sak: 17/5036-41 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak

Deres begjæring om innsyn i dokument 41 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Innsyn avslått: FW Gjeldsregisteret - HASTER [SCHJODT-Matters
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Inceptum 1067 AS - Aksjeeierbok - 30. januar 2018

Innsyn avslått: Inceptum 1067 AS - SPA - 30. januar 2018
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

3 Attachments

Sak: 17/5036-44 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Norsk Gjeldsinformasjon - Vedtekter og andre dokumenter

Deres begjæring om innsyn i dokument 44 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Norsk Gjeldsinformasjon - vedtekter & styre

Innsyn gitt: BLD, nytt styre og vedtekter, 20180627

Innsyn gitt: Vedtekter 3.0 NoGi etter ekstraordinær gen fors 20180608

Innsyn avslått: CV-er, Norsk Gjeldsinformasjon, 2018
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Politiattester, Norsk Gjeldsinformasjon, 2018
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]