Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes

The request was successful.

Kjære Forsvarsbygg,

Ønsker innsyn i dokumentene i sak 2013/2624 - Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes

Ingebrigtsen, Beate, Norwegian Defence Construction Service

Viser til innsynskravet datert:

 

Fra: Reomontoralius [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1323]

Sendt: 20. juli 2018 01:00

Postmottak Forsvarsbygg <[2][epostadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Konsekvenser for verneområder ved

utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes

 

 

 

Vedlagt er dokumentene det er bedt om innsyn i.

 

Oppdatert informasjon om planprogrammet for nye Evenes flystasjon, som
ligger ute til offentlig innsyn, finner dere på vår nettside
[3]https://www.forsvarsbygg.no/no/vi-bygger...

 

 

Med vennlig hilsen
Beate Ingebrigtsen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Seksjon ekstern kommunikasjon og omdømme

Pressevakt

Forsvarsbygg

Mobil:  +47 97797117 
Internett: [4]www.forsvarsbygg.no

Sentralbord.:  468 70 400
Pressevakttelefon: +47 47 7777 47
E-post: [5][epostadresse]  
Postadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: 6. Divisjonsgt 12, Harstad

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1323]
2. mailto:[epostadresse]
3. https://www.forsvarsbygg.no/no/vi-bygger...
4. http://www.forsvarsbygg.no/
5. mailto:[epostadresse]

Kjære Ingebrigtsen, Beate,

Kan du gjøre nytt forsøk på å vedlegge dokumentene? Fremstår som de har forsvunnet underveis ;-)

Ingebrigtsen, Beate, Norwegian Defence Construction Service

2 Attachments

  • Attachment

    Svar Vedr rende utbygging av framskutt base Evenes fra fylkesmannen i Nordland.pdf

    71K Download View as HTML

  • Attachment

    Vedr rende utbygging av framskutt base Evenes fra fylkesmannen i Nordland.pdf

    152K Download View as HTML

Hei

Beklager at vedleggene ikke kom med.
Her er de etterspurte dokumentene.

Med vennlig hilsen

Beate Ingebrigtsen
Senior kommunikasjonsrådgiver
Seksjon ekstern kommunikasjon og omdømme

Forsvarsbygg

Mobil  : +47 97797117
Sentralbord: 468 40700
E-post: [epostadresse]
Besøksadresse: 6. Divisjonsgt 12, Harstad

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reomontoralius [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1323]]
Sendt: 23. juli 2018 20:04
Til: Ingebrigtsen, Beate <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar innsynsbegjæring sak 2013/2624

Kjære Ingebrigtsen, Beate,

Kan du gjøre nytt forsøk på å vedlegge dokumentene? Fremstår som de har forsvunnet underveis ;-)

show quoted sections