We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Tarjei Leer-Salvesen please sign in and let everyone know.

Innsyn i reglement for folkevalgte

We're waiting for Tarjei Leer-Salvesen to read a recent response and update the status.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Knut Viset, Søndre Land Municipality

3 Attachments

Viser til forespørsel om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement
for folkevalgte.

 

Reglementene for folkevalgte organer finnes på kommunens hjemmeside, se
[1]her.

 

Er usikker på hva du mener med tilleggsreglement som regulerer
opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen, men i den
samme linken finner du også oversikt over øvrige reglement.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Viset, Kontorsjef  Fellestjenester 

Tlf: +4761126417 Mob: +4791728602
Hovsbakken 1, 2860 HOV
E-post: [2][epostadresse]        

[3]Hjemmeside | [4]Facebook

 
[5]https://www.visbrosjyre.no/sondreland/Ma...

References

Visible links
1. https://www.sondre-land.kommune.no/publi...
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.sondre-land.kommune.no/
4. https://www.facebook.com/sondrelandkommu...
5. https://www.visbrosjyre.no/sondreland/Ma...

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Tarjei Leer-Salvesen please sign in and let everyone know.