Generelt om virksomhet i børser og andre regulerte markeder - Hvitvaskning och PEP (2019-02-20)

The request was successful.

Hallvard Nygård

Kjære Finanstilsynet

Søker innsyn i:
- 2019/2279-1, datert 2019-02-20 - Hvitvaskning och PEP

Dokumentet hører til saksnr 2019/2279 - Generelt om virksomhet i børser og andre regulerte markeder.

Dokumentet er fra Trapets Surveillance & Compliance. Ønsker også svaret fra Finanstilsynet dersom det er et spørsmål de sendte.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

post, Financial Supervisory Authority of Norway

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

show quoted sections

Innsyn Meldinger, Financial Supervisory Authority of Norway

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 19/2279-1: Hvitvaskning och PEP. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

show quoted sections

Innsyn Meldinger, Financial Supervisory Authority of Norway

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 19/2279-2: Hvitvaskning och PEP. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

show quoted sections

Innsyn Meldinger, Financial Supervisory Authority of Norway

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-1: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

show quoted sections

Innsyn Meldinger, Financial Supervisory Authority of Norway

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

show quoted sections