Norwegian Civil Affairs Authority

A public authority

4 requests
Innsyn i sak 2015/4179
Response by Norwegian Civil Affairs Authority to Navn Navnesen on .
Successful.
Hei, vedlagt er svar på innsynskrav av 28.8.2017, samt dokumenter det er gitt innsyn i.   Med vennlig hilsen Jan Erik Anonsen Johansen rådgive...
Navn Navnesen,   Vi viser til vedlagte brev 28. september 2017.   Ved en inkurie ble brevet bare sendt Statens sivilrettserstatning. Kopimotta...
Hei, viser til din henvendelse av 28.8.2017, der du ber om innsyn i komplett brukermanual for Vera og datamodell for Vera. Det gis innsyn, dokumente...
Innsyn i sak 2017/77
Response by Norwegian Civil Affairs Authority to Navn Navnesen on .
Successful.
  Innsynskrav - sak 17/77: Innsynskrav - sak 17 77.PDF Samlet dokumenter: Samlet dokumenter.PDF Anonym Deres dato 28.08.2017 Deres referanse Vår...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?