Ministry of Labour and social affairs

A public authority

4 requests
Lønnsnivået i Arbeids- og sosialdepartementet
Internal review request sent to Ministry of Labour and social affairs by Herman Langvik on .
Awaiting internal review.
Kjære Arbeids- og sosialdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Arbeids...
Se vedlagte saksdokumenter   Olivia Paulsen Deres ref Vår ref Dato 18/614-6 28. juni 2018 Innsyn etter offentleglova – innsyn i statsrådens el...
Se vedlagte saksdokumenter   Olivia Paulsen Deres ref Vår ref Dato 18/614-2 20. februar 2018 Innsyn etter offentleglova i arbeids- og sosialmi...
Klage på manglende svar/innsyn fra NAV
Request to Ministry of Labour and social affairs by Mime. Annotated by B. Waldron on .
Awaiting classification.
Du kan nå klage saken inn til Sivilombudsmannen: postmottak@sivilombudsmannen.no De pleier å være imotekommende. E-post kan sendes direkte uten å m...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?