Ministry of Defence

A public authority

19 requests
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Follow up sent to Ministry of Defence by P. Reinholdtsen on .
Partially successful.
Deres ref. 2018/1577-3. Kjære Forsvarsdepartementet, Tusen takk for svaret og PDF med plakaten. Jeg fryktet mine henvendelser var gått tapt etter a...
Lønninger i Forsvarsdepartementet
Internal review request sent to Ministry of Defence by Herman Langvik on .
Awaiting internal review.
Kjære Forsvarsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Forsvarsdeparteme...
Hei Det gis klagefrist på vedtaket fra og med oversendelsen av i går. Med hilsen Forsvarsdepartementets postmottak -----Opprinnelig melding--...
Samkjøring av krav om innsyn i kalender
Internal review request sent to Ministry of Defence by Olivia Paulsen on .
Awaiting internal review.
Kjære Forsvarsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Forsvarsdeparteme...
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/1513 - 404 | | Dato:      ...
Protest mot norsk militær deltagelse i Syria-konflikten
Follow up sent to Ministry of Defence by Ole Aamot on .
Awaiting internal review.
Til Forsvarsdepartementet, Tormod Heier som har uttalt seg kritisk til norsk innblanding i Syria-konflikten er tildelt Ossietzkyprisen. http://nors...
Hei, Viser til ditt tidligere innsyn. På grunn av dokumentmengden gis her en generell tilbakemelding på spørsmålene du har stilt oss.   Antall...
Geographical positions of Siem Pilot
Response by Ministry of Defence to Arne Semsrott on .
Information not held.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/1835 - 90 | | Dato:       ...
Hei, Det vises til innsynsbegjæring av 5.6.17 i korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler FDs ringpermer med innsynskrav. Det eksisterer ikke no...
Dear Sir, We have answered this question before, and the answer is the same; Even  though one employees has attend the course, the Defence Staff are...
Documents concerning multilateral/NATO projects
Response by Ministry of Defence to Paul-Olivier Dehaye on .
Partially successful.
Dear Mr. Dehaye,   The Norwegian Ministry of Defence holds no documents linked to your request. The ministry is not directly involved in any of th...
Contracts with Steve Tatham
Response by Ministry of Defence to Paul-Olivier Dehaye on .
Information not held.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/489 - 332 | | Dato:       ...
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/489 - 109 | | Dato:       ...
Mr. Dehaye,   As mentioned in my previous email, the list of deliverables in Project Strict has been adjusted and does not correspond with the tex...
Ny sak hos Forsvarets forskningsinstitutt: https://www.mimesbronn.no/request/ffi_1368_strategisk_kommunikasjo_2
Per your request, here is the e-mail exchange between the Army and NATO-TV. Should you have any further questions about this matter, please contact Bre...
FFI-project 1368
Request to Ministry of Defence by Paul-Olivier Dehaye. Annotated by Paul-Olivier Dehaye on .
Successful.
This is a note for myself, or any other researcher who might come across this response. It includes interesting references to (at least) the following...
"Female Tank Commander" marketing campaign
Response by Ministry of Defence to Paul-Olivier Dehaye on .
Information not held.
Dear Mr. Dehaye, As far as the Norwegian Army is concerned, we have no conceptualisation or other analysis pertaining to the video that you enquire ab...
Vi viser til din innsynsbegjæring i alle reiseregninger i Forsvarsdepartementet for årene 2014 og 2015 der kostnadene for overnatting har gått ut over...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?