Directorate of Customs and Excise

A public authority

3 requests
Lønnsnivået i Toll- og avgiftsdirektoratet,
Response by Directorate of Customs and Excise to Mona Olsen on .
Partially successful.
    mvh   Dokumentsenteret   Tolldirektoratet Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen Schweigaards gate 15 | Postboks 2103...
Palantir
Response by Directorate of Customs and Excise to Monica Stensrud on .
Long overdue.
Under henvisning til forvaltningsloven § 33 fjerde ledd ble du 28.6.2018 sendt gjenpart av oversendelsesbrev til Finansdepartementet i saken, med opply...
Vedlegg: uke 5-7   Fra: Vallevik, Maarit Palve Sendt: 10. april 2018 12:53 Til: '[Innsyns-e-postadresse #734]' Emne: Bejæring om innsyn til toll...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?