Director of Public Prosecutions

A public authority

2 requests
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig....
Innledning Det vises til din henvendelse 29. juni d.å., som forstås som en purring/klage over manglende saksbehandling av din e-post den 29. desember...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?